Potrošači hrane i pića zahtevaju održiva ambalažna rešenja

Sve veći broj potrošača širom sveta je zabrinut za količinu otpada koja se svakodnevno stvara i koja negativno utiče na svet oko nas. Upravo iz ovih razloga i kompanije koje se bave proizvodnjom hrane i pića ulažu velike napore da uvedu održiva ambalažna rešenja. Kompanije imaju velika očekivanja od proizvođača ambalaže, a DS Smith najbolje zna kako da ispuni takva očekivanja.

E-trgovina prehrambenim proizvodima

Oko 60% ukupne plastike proizvedene u svetu, koristi se za pakovanje hrane. Zbog negativnog uticaja nerazgradive plastične ambalaže na okolinu i zdravlje ljudi, potošači se sve više bore da drastično smanje proizvodnju plastike i povećaju reciklažu, kao i da promovišu održivija rešenja za pakovanje hrane.

Istovremeno, e-trgovina raste brže nego ikad, što znači da se sve veći procenat ambalaže isporučuje na kućni prag. Nema sumnje da je to ključni kanal u kome kompanije treba da budu aktivnije kako bi se smanjio udeo nepotrebne ambalaže.

Međutim, ovo predstavlja brojne izazove za trgovce hranom, koji moraju da razviju različita pakovanja za sveže i smrznute proizvode koji se prodaju putem interneta. Ključno je razviti ambalažu koja pruža veću zaštitu i doprinosi smanjenju bacanja hrane.

Ključne funkcije ambalaže za hranu

Pakovanje hrane ima nekoliko važnih funkcija:

 • Zaštita proizvoda;
 • Osnovne informacije o hrani (sastav, mesto proizvodnje, rok trajanja, itd.);
 • Uputstvo za upotrebu (priprema proizvoda, konzumacija, upozorenja i sl.);
 • Transport i skladištenje.

Zašto je ambalaža za hranu štetna po životnu sredinu?

Ambalaža za hranu često uključuje plastiku, koja se pravi od petrohemijskih proizvoda. Glavni problem s ovim materijalom leži u njegovoj masovnoj upotrebi:

 • Proizvodi se u velikim količinama;
 • Njegova biorazgradnja je spora i ograničena;
 • I dalje se reciklira u maloj meri.

AdobeStock_291264044.jpg

Plastika je stoga glavni izvor zagađenja. Uticaj na faunu, floru i ljude više se ne može zanemariti. Zato moramo redizajnirati ambalažu kako bismo odgovorili na pitanja životne sredine koja se nameću.

Održiva ambalažna rešenja

Ovo nije novi izazov za industriju talas kartona. U DS Smith kompaniji decenijama razvijamo održiva ambalažna rešenja, kako samostalno, tako i u saradnji sa našim kupcima koji traže nove, ekološki prihvatljivije materijale za pakovanje svojih proizvoda.

Ambalaža od talas kartona je jednostavno, efikasno i ekološki prihvatljivo rešenje. Neke od prednosti ove ambalaže su:

 • Izrađena je od obnovljivih materijala;
 • Može se reciklirati ili prirodno razgraditi;
 • Čvrsta je i lagana;
 • Uticaj na životnu sredinu je manji (manja emisija CO2);
 • Ako odaberete rešenje sa bojama i lepkom na biljnoj bazi, može se koristiti i kao biorazgradiva ambalaža za hranu.

punnet.png

Faktori koje treba uzeti u obzir pri razvoju održivih rešenja za pakovanje hrane

Sve više kompanija shvata problem koji predstavlja pakovanje hrane i traži održivije alternative. Da bi se razvilo pravo rešenje, moraju se uzeti u obzir različiti faktori, kao što su:

 • Mogući zdravstveni rizici: hrana ne sme biti kontaminirana materijalima koji se koriste u ambalaži. Mora se obezbediti zaštita i očuvanje hrane, od proizvodnje do konačne potrošnje.
 • Pakovanje treba da olakša lanac snabdevanja: transport, skladištenje i isporuku proizvoda.
 • Mora biti privlačno potrošaču.
 • Mora da sadrži sve relevantne informacije o proizvodu.
 • Takođe mora ispuniti komunikacijske i prodajne ciljeve.

Ukratko, rekli bismo da izbor pravog pakovanja zahteva analizu potreba potrošača, analizu i razumevanje potreba brenda i naravno specifičnosti proizvoda i njegovog lanca snabdevanja.

Kontaktirajte nas ukoliko želite da saznate više o tome kako da razvijete održivija ambalažna rešenja, smanjite otpad i poboljšate sliku održivosti vašeg brenda.