Značaj međuindustrijskih partnerstava i njihova uloga u pokretanju cirkularne ekonomije

Kao glavni igrač na polju papira, ambalaže i reciklaže, DS Smith je svakodnevno uključen u prelazak na cirkularnu ekonomiju. Saradnja igra glavnu ulogu u tome, kaže Wouter van Tol, Head of Government, Community Affairs and Sustainability.

Ovaj intervju je prethodno objavljen u dodatku o održivosti u  Financieele Dagblad u decembru 2020.

Kako je kompaniji poput DS Smith-a da se bavi problemima održivosti? A prema DS Smith-u, da li ova pitanja potiču od samih kompanija, vlade ili sektora? 

Rešavanje pitanja održivosti mora doći iz sva tri područja - preduzeća, vlade i glasova širom industrije, kao što su trgovinska udruženja. Štaviše, postoji snažan i rastući interes investitora i finansijskog sektora za održivost, posebno u poslednjih nekoliko godina. 

Sa trenutnim fokusom na zamenu plastike, i dalje vidimo sve veću potražnju naših kupaca za dizajniranjem ambalaže koja eliminiše potrebu za upotrebom plastike i koja se u potpunosti može reciklirati i koja smanjuje otpad. Zahtev za održivošću vođen je potražnjom kupaca i svešću potrošača, što na kraju treba da ispoštuju proizvođači i omogući vlada. 

Primena okvira cirkularne ekonomije je takođe ključna, a saradnja je presudna da bi se to omogućilo. Na primer, mi sarađujemo sa Fondacijom Ellen MacArthur, vodećom neprofitnom organizacijom koja zastupa koncept cirkularne ekonomije, kako bi nam pomogli da nastavimo sa cirkularnim poslovnim modelom. Kroz ovaj model sakupljamo i recikliramo korišćeni papir, pretvaramo ga u novi papir i ambalažu. Ova ambalaža se ponovo sakuplja nakon upotrebe, tako da služi kao dragocena sirovina za nove proizvode. “ 

Koje tipične ciljeve multinacionalnih FMCG kupaca pomaže i postiže DS Smith i na koji način? 

Pakovanje je neophodno za sve kompanije koje se bave proizvodnjom robe za široku potrošnju. Naša ambalaža pomaže u povećanju prodaje, smanjenju troškova i upravljanju rizikom - štiti proizvod u njemu. Pored neposredne potrebe za zaštitom proizvoda, kupci su sve više zabrinuti i zbog uticaja ambalaže na životnu sredinu. Budući da potrošači brinu o životnoj sredini i da su sve više ekološki svesni, FMCG kompanije su pod pritiskom da koriste održivu ambalažu, što često podrazumeva minimiziranje upotrebe plastike ili potpuno uklanjanje plastične ambalaže. 

"Pametni dizajn ambalaže direktno doprinosi ekološkim ciljevima naših kupaca. Na primer, oni smanjuju CO2 otisak smanjenom upotrebom materijala i boljom reciklažom, smanjuju otpad od hrane ili pomažu u povećanju stope utovara u kamione. Sve ove aspekte uzimamo u obzir prilikom dizajniranja naših rešenja." 

Nedavno je DS Smith sarađivao sa holandskim brendom Signify, bivši Philips Lighting, da bi pojednostavio svoj postupak pakovanja i smanjio potrebu za ambalažnim materijalom koristeći zaštitu za krajeve LED svetala, koja koristi 76% manje ambalažnog materijala

DS Smith je takođe sarađivao sa belgijskim lancem supermarketa Delhaize na razvoju novog Direct Box-a koji će zadovoljiti povećanu potražnju za online dostavom. Nova Direct Box je napravljena od 100% recikliranog kartona koji se takođe u potpunosti može reciklirati nakon upotrebe. Direct Box je tacna od talasasto kartona za višekratnu upotrebu sa ugrađenim ojačanim ručkama za efikasnu isporuku. Procenjuje se da će novi proizvod uštedeti 160 tona ambalažnog materijala godišnje. 

deliverybox_2020 920 crop.jpg

Koji su najveći izazovi da DS Smith postane cirkularan? 

Kvalitet i dostupnost sirovine su presudni. Korišćeni papir bi u idealnom slučaju trebalo biti suv i nekontaminiran. Da bi imali cirkularni sistem, papir i karton treba sakupljati odvojeno od ostalih materijala. Ako se to ne dogodi, postoji veći rizik da materijal završi na spaljivanju ili na deponiji - a onda se krug prekida. 

Ranije ove godine, DS Smith je otkrio da se širom Evrope 46 miliona tona materijala, koji bi se mogli reciklirati, odlagaže na deponije ili spaljuje, jer potrošači smatraju da su smernice za recikliranje konfuzne. Reagovali smo i kreirali set principa cirkularnog dizajna kako bismo pomogli kompanijama da dizajniraju bolju ambalažu za cirkularnu ekonomiju, omogućavajući kompanijama da odaberu ambalažu koju je lakše reciklirati (sa jasnim uputstvima za recikliranje za potrošače), tako da se materijali mogu koristiti za stvaranje novih, održivih ambalaža iznova i iznova.


Circular Design Principles DS Smith 920.jpg
Kako DS Smith pomaže svojim kupcima u prelasku na cirkularnu ekonomiju?

Sa našim kupcima sarađujemo od početka faze dizajniranja, od samog početka se fokusiramo na eliminisanje otpada i optimizaciju prostora. Pre pandemije Covid-19, lično bismo se sastajali sa našim kupcima u nekom od naših Impact centara, koji inspirišu kupce najnovijim trendovima i mogućnostima za inovacije. Tokom Covid-19 perioda, međutim, morali smo se brzo prilagoditi i nedavno smo pokrenuli svoje virtuelne Impact centre gde komuniciramo sa našim kupcima putem interneta, kako bismo nastavili da razvijamo iste visokokvalitetne ambalažne dizajne koji zadovoljavaju njihove poslovne potrebe

Prvo, dizajniramo kutije sa odgovarajućim performansama, osiguravajući da ne koristimo više vlakana nego što je potrebno i osiguravamo smanjenje upotrebe prirodnih resursa u svakom koraku životnog ciklusa proizvoda. Drugo, vodimo računa da se naša ambalaža može reciklirati, tako da materijali ostaju u upotrebi što je duže moguće. Pakovanje na bazi vlakana može se reciklirati do 25 puta. Konačno, za relativno malu količinu devičanskih vlakana koja koristimo, kupujemo samo sertifikovane održive materijale kako bismo se brinuli o prirodnom sistemu na koji se svi oslanjamo. 

Na koji način DS Smith pokušava da sarađuje sa drugim kompanijama da bi postao cirkularan? 

Pravi sistem cirkularne ekonomije je sveobuhvatan i moraće da doprinose svi akteri u lancu snabdevanja, od proizvođača preko potrošača do upravljanja otpadom. DS Smith sarađuje sa drugim kompanijama, industrijskim udruženjima, lokalnim vlastima i neprofitnim organizacijama kako bi razmenjivao stručnost o inovativnim materijalima i proizvodima, ciljevima reciklaže i kako šire primeniti održivost. Zalažemo se da cirkularnost i saradnja idu ruku pod ruku. 

-KRAJ-