Smanjenje emisije ugljen-dioksida i potrošnje energije

Klimatske promene su jedno od najvećih globalnih pitanja ovog veka.

Kao deo naše posvećenosti održivosti, DS Smith je posvećen borbi protiv klimatskih promena i smanjenju naših emisija gasova. Sa velikim zadovoljstvom možemo da objavimo da smo postigli važnu globalnu prekretnicu održivosti, osiguravajući da 100% naših fabrika poseduje ISO 50001 sertifikat. Ovo je važan deo za postizanje još većeg cilja a to je smanjenje emisije CO2 za 30% do 2030. godine. 

Da bismo smanjili ugljenik, ulažemo u energetski efikasnije tehnologije i prelazimo na čistija goriva. Kao deo procesa sertifikacije ISO 50001, vršimo energetski pregled. Ovaj pregled razmatra načine na koje možemo smanjiti potrošnju energije u celoj kompaniji, uključujući poboljšanja naših mašina, ugradnju LED svetla i druga rešenja za obnovljivu energiju.

Ovo pomaže našim fabrikama da identifikuju ključne projekte i uspostave akcione planove za smanjenje potrošnje energije, uštedu resursa i postizanje veće vrednosti za kompaniju.

Ovde pročitajte više o tome zašto je sertifikacija ISO 50001 važna.