Poboljšanje životne sredine i inspirisanje budućih generacija

Pomaganje našim zajednicama je ključni deo naše posvećenosti održivosti.

DS Smith fabrike obavljaju neverovatan posao kada je reč o angažovanju u lokalnim zajednicama. U poslednjih 12 meseci naše fabrike su otvorile svoja vrata za đake, naši zaposleni su predavali u lokalnim školama, organizovalo se sakupljanje smeća smeća, donira hrana i još mnogo toga.

U Izveštaju Održivosti za 2018. godinu postavili smo cilj da 100% naših fabrika bude uključeno u programe lokalnih zajednica, ali kako smo se razvijali, sve manje nam je fokus bio samo na ostvarivanju cilja, a sve više smo se trudili da osiguramo kreiranje stvarne vrednosti za lokalne zajednice. Ovo je važan deo u našem korporativnom stavu i kulturi, a od početka Covid-19 pandemije videli smo značajne pomake. 

Sa zadovoljstvom možemo da objavimo da smo ostvarili cilj da sve naše fabrike učestvuju u programima pomoći lokalnim zajednicama. Ovo je neverovatan uspeh imajući u vidu da smo tek pre dve godine započeli programe lokalnih zajednica.

Globalni programi zajednica nastavljaju da se sprovode i finansiraju iz lokalnih budžeta, koji su specijalno planirani baš za tu svrhu. Treba postići ravnotežu između strategije i odgovora na istinske potrebe. Međutim, najčešće se fokusiramo na aktivnosti koje spadaju u dve ključne kategorije:

1. Životna sredina: podrška pri unapređenju i zaštiti životne sredine

2. Buduće generacije: inspirisanje i edukovanje budućih generacija u rastućem digitalnom svetu koristeći našu stručnost i znanje iz industrije

Mi smo u DS Smithu tek na početku ovog putovanja i, kako se krećemo kroz Covid-19 pandemiju, radujemo se postavljanju novih ambicioznih ciljeva za aktivnosti u lokalnim zajednicama.