DS Smith pokreće Principe Cirkularnog Dizajna kako bi podstakao održivost u ambalaži

Obaveštenje dolazi baš nakon što je novo istraživanje pokazalo da zabuna oko recikliranja dovodi do toga da više od 46 miliona tona smeća ide na deponiju ili spaljivanje

Danas, DS Smith, lider u proizvodnji održive ambalaže,  lansira svoje potpuno nove Principe Cirkularnog Dizajna, jer otkriva nova istraživanja koja pokazuju da postoji očajnička potreba za doslednim dizajnom koji će pomoći da se preseče zabuna oko recikliranja ambalaže.

Principi su razvijeni u saradnji sa Ellen MacArthur Fondacijom i kreirani su kako bi pomogli kompanijama da dizajniraju ambalažu koja se reciklira ili ponovo koristi. Dolaze u trenutku kada nova studija otkriva da odrasli Evropljani priznaju da u neodvojeni otpad bacaju 41% materijala koji se može reciklirati.

U stvari, 74% je reklo da im nije jasno koje vrste ambalaže se mogu, a koje se ne mogu reciklirati. Ukupno 51% Evropljana navodi nejasne informacije o ambalaži kao razlog zašto nisu sigurni da li se neka vrsta ambalaže reciklira ili ne.

Stefano Rossi, Izvršni Direktor Ambalažne Divizije DS Smith kompanije, je rekao: „Nesumnjiva je želja javnosti da pomogne u klimatskoj krizi, ali mnoštvo ambalaže još uvek nije moguće reciklirati i ljudi su zbunjeni oko toga koja ambalaža ide u koju kantu.

Pokrenuli smo naše Principe Cirkularnog Dizajna kako bismo pomogli kompanijama da se razvijaju u skladu sa potrebama javnosti. Uvođenjem ovog skupa principa možemo dizajnirati ambalažu koja ima mogućnost reciklaže, eliminiše otpad i zagađenje, prilagođena je cirkularnoj ekonomiji i olakšava obeležavanje kako bi potrošači mogli više da recikliraju. “

Ova zabuna je izvan svesti potrošača i ima neposredan uticaj na životnu sredinu: proizvodi koji se mogu reciklirati, a koji odlaze na deponije ili se spaljuju, godišnje bi mogli koštati ekonomiju i do 1.864 miliona evra.

DS Smith se nada da će Principi Cirkularnog Dizajna pomoći da se zaustavi ovo ponašanje koje je nastalo usled zabune potrošača i da podrže kupce i ostale članove ambalažne industrije prilikom njihovog prelaska na cirkularnu ekonomiju.

Principi su razvijeni kako bi se elliminisali otpad i zagađenje, proizvodi i materijali održavali u upotrebi i kako bi se regenerisali prirodni sistemi. Model cirkularne ekonomije donosi korist okolini i može podstaći rast ambalažne industrije.

DS Smith Principi Cirkularnog Dizajna su:

  1. Mi štitimo brendove i proizvode - Dizajneri moraju uvek osigurati da ambalaža uspešno štiti svoj proizvod. Oštećeni proizvodi upakovani u lošu ambalažu imaju ekonomski i ekološki uticaj
  2. Mi ne koristimo više materijala nego što je potrebno - Optimizovana upotreba ambalažnih materijala štedi resurse i smanjuje otpad
  3. Mi dizajniramo za efikasnost ciklusa snabdevanja - Naši dizajneri povećavaju efikasnost promenom rasporeda proizvoda i kutija na paleti i u kamionu
  4. Mi održavamo ambalažne materijale u upotrebi - Mi eliminišemo otpad održavajući ambalažne proizvode u upotrebi što je duže moguće. Recikliranjem ambalaže u nove proizvode za 14 dana, mi našim kupcima nudimo mogućnost zatvaranja kruga 
  5. Mi pronalazimo bolji način - Mi ohrabrujemo naše dizajnere da menjaju trenutno stanje stvari i da kupcima pruže podršku prilikom prelaska na cirkularnu ekonomiju

Dalji rezultati istraživanja pokazali su da 50% Evropljana misli da bi ambalaža i proizvodi koji se mogu lakše reciklirati pomogli povećanju reciklaže, a 52% veruje da bi jasnije obeležavanje proizvoda takođe pomoglo povećanju stope recikliranja.

Kako bi podržao lansiranje novih Principa Cirkularnog Dizajna, DS Smith je 24. juna organizovao virtuelnu radionicu. Kliknite OVDE kako biste saznali više informacija.