stotskydd_topimage

Beskyttelse

Den kloke måten å beskytte det du pakker på

Celleplast er et materiale med unike egenskaper og god formbarhet. Det består av luftfylte celler av polystyren (EPS) eller polypropylen (EPP) som produseres i ulik hardhet avhengig av bruksområde.

Som beskyttelse er celleplasten uovertruffen, i første rekke på grunn av sine dempende og fjærende egenskaper. Ved eventuelle støt blir bevegelsesenergien absorbert – på samme måte som kollisjonssonene i en trafikksikker bil.

Lav vekt og enkel pakking bidrar også til god emballasjeøkonomi. Samtidig øker celleplastbeskyttelsen ofte statusen til det emballerte produktet.