Vårt kundetilbud

La oss hjelpe deg. Vi har spesialistene og tilbyr deg hele vår kompetanse innen emballasje.

Å utarbeide den optimale emballasjeløsningen krever både erfaring og kunnskap. Og det har vi! Vi har spesialistene innen emballasje, beskyttelse, logistikk, automasjon, ergonomi og selgende trykk.

PackRight

Vår del i ditt produkt

Du kan alt om produktet ditt. Ditt produkt er viktig!
Det fortjener det aller beste når det gjelder emballasje, beskyttelse og markedsføring. Du vet dette og ser det som en selvfølge.
Men innad i bedriften er det kanskje krefter som trekker i litt ulike retninger,
mange krav som spiller inn.

Vi kan alt om emballasje

I PackRight samler vi de forskjellige kravene innen produksjon, logistikk og marked. Med det som utgangspunkt utarbeider vi den beste løsningen.
For å se helheten snakker vi i PackRight om hvilke behov dere har, og hvilke kostnader som da vil bli påvirket.

Ta kontakt med oss, så får du vite mer om hvorfor PackRight er vår del i ditt produkt.

Velkommen til å utfordre oss!