Bærekraftsstrategi

For Now. And For Next.

Verden endrer seg raskt. Etter hvert som forbrukerne stiller høyere krav til produkter og tjenesteleverandører, endres forventningene til alle typer selskaper. Ikke bare må de redusere stt fotavtrykk på miljøet radikalt, men de må også gjøre en positiv forskjell for mennesker og for planeten der det er mulig.

Bærekraft er kjernen i forretningsmodellen vår og er kjernen i vårt motto Redefining Packaging for a Changing World. Vi er stolte av å lansere vår nye bærekraftsstrategi Now og Next, som fokuserer på dagens bærekraftsutfordringer så vel som på de som vil påvirke fremtidige generasjoner.

Vår Now and Next Sustainability Strategy tar sikte på å slutte sirkelen gjennom bedre design, beskytte naturressurser, redusere avfall og forurensning gjennom sirkulære løsninger og ved å ruste folk til å lede overgangen til en sirkulær økonomi.