hållbarhet-top.png

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er basert på at kommende generasjoner av mennesker, dyr og planter skal ha samme muligheter til utvikling som vi har i dag. DS Smith inkorporerer denne fremgangsmåten gjennom sitt engasjement for miljø, samfunnsansvar og økonomi.

Miljø

  • DS Smith har et velfungerende rapporteringssystem (RMS) for miljødata. Formålet er å følge opp resultatene fra gjennomførte miljøaktiviteter, men også å gi informasjon til samfunnet om faktisk miljøbelastning.
  • Les mer om hvordan vi beskytter miljøet i vår bærekraftsstrategi og gjennom våre bærekraftsmål via linken nedenfor.
  • Du finner også vår årlige bærekraftsrapport via linken nedenfor.


Samfunnsansvar

  • DS Smith setter sikkerhet for medarbeidere og andre høyest på dagsorden. Det gjør vi ved alltid å ha fokus på nesten-ulykker og ulykker. Målet er å opprettholde et godt psykososialt og trygt arbeidsmiljø med null ulykker.
  • DS Smiths etiske retningslinjer gir veiledning i hvordan vi skal oppføre oss overfor myndigheter, kunder, leverandører og andre mennesker. De etiske retningslinjene fastsetter blant annet at vi skal respektere menneskerettighetene, og at bestikkelser og korrupsjon ikke aksepteres.


Økonomi

  • Arbeidet med bærekraft i DS Smith er en av nøklene til fornøyde kunder, ansatte og investorer. Fra et eierperspektiv blir verdien til selskapet maksimert.

 Corrugated Cardboard as sustainable packaging solution