DS Smith's sustainability principles and approach to corporate responsibility

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er basert på at kommende generasjoner av mennesker, dyr og planter skal ha samme muligheter til utvikling som vi har i dag. DS Smith inkorporerer denne fremgangsmåten gjennom sitt engasjement for miljø, samfunnsansvar og økonomi.

Miljø

  • DS Smith har et velfungerende rapporteringssystem (RMS) for miljødata. Formålet er å følge opp resultatene fra gjennomførte miljøaktiviteter, men også å gi informasjon til samfunnet om faktisk miljøbelastning.
  • DS Smith har til mål å redusere CO2-utslippene med 20 prosent i løpet av en 10-årsperiode.
  • DS Smith arbeider for ansvarlig bruk av fiberbaserte råvarer, i hovedsak å bruke resirkulert fiber. Vi er FSC® - sertifisert, FSC-C111756.
  • DS Smith arbeider kontinuerlig med å optimere og redusere avfall fra sine anlegg.Samfunnsansvar

  • DS Smith setter sikkerhet for medarbeidere og andre høyest på dagsorden. Det gjør vi ved alltid å ha fokus på nesten-ulykker og ulykker. Målet er å opprettholde et godt psykososialt og trygt arbeidsmiljø med null ulykker.
  • DS Smiths etiske retningslinjer gir veiledning i hvordan vi skal oppføre oss overfor myndigheter, kunder, leverandører og andre mennesker. De etiske retningslinjene fastsetter blant annet at vi skal respektere menneskerettighetene, og at bestikkelser og korrupsjon ikke aksepteres.
  • DS Smith har et utviklingsprogram for sine ansatte der målet er at alle medarbeidere skal utvikle sitt fulle potensial. Under programmet ”OWN IT” utveksler ansatte erfaringer.Økonomi

  • Arbeidet med bærekraft i DS Smith er en av nøklene til fornøyde kunder, ansatte og investorer. Fra et eierperspektiv blir verdien til selskapet maksimert.

 Corrugated Cardboard as sustainable packaging solution