Biokjel minsker CO2-utslippene

Som en del av vårt arbeid med å lede an mot en sirkulær økonomi og for å nå vårt mål om å redusere våre CO2-utslipp med 40 % innen 2030 sammenlignet med 2019-nivåene, investerte vi sammen med Värnamo Energi for en stund siden i en biokjel hos DS Smith i Värnamo. Nå begynner investeringen virkelig å gi resultater!

Biokjelen forbrenner restprodukter fra nærliggende skogbruk i form av flis. Det betyr at den drives helt og holdent av fornybar råvare. Forbrenningen gjør at det frigjøres energi fra kjelen som i sin tur genererer damp som brukes i produksjonen av bølgepapp. I neste trinn av produksjonen blir så denne bølgepappen til sirkulære emballasjeløsninger.

Biokjelen ved produksjonsenheten i Värnamo drives 100 % av fornybar skogsråvare.

Det har vært nødvendig med flere justeringer og tilpasninger av den nye kjelen, men nå ser vi virkelig resultater, sier Sami Simola, Process Engineer. Sammenlignet med den tidligere gasskjelen er gevinsten stor.

Miljøgevinsten innebærer en reduksjon av CO2-utslipp på 4 350 tonn per år!

Det betyr at vi tar et stort steg mot våre mål om reduserte CO2-utslipp, også det målet som innebærer å bli helt karbondioksidnøytrale innen 2050 og vår del i FNs initiativ ”Race to Zero”.