Global-electronics-centre1.jpg

Global Electronics Центар

Нашиот Global Electronics центар е навистина уникатен. Овој централен јазол има седиште во Будимпешта и во него под еден покрив се сместени сите наши стручни ресурси за електроника – од нашите тимови за продажба и управување со проекти до експерти за дизајн и испорака.

Без оглед колку е сложен вашиот проект, нашите експерти можат да работат заедно за да бидат сигурни дека нашите решенија од повеќе материјали ги задоволуваат вашите конкретни потреби. Сите потребни знаења, вештини и системи се на дофат на рака. И вие може да им се придружите. Дојдете и посетете го овој уникатен центар; присуствувајте на една од нашите работилници и денови на иновација каде што ќе можете лично да ги допрете сите ресурси.