protective packaging for transport

Ochranné obaly

Navrhujeme, vyrábíme a dodáváme širokou nabídku výstelek a ochranných obalů.

Výstelky představují měkký nebo pružný materiál používaný k vyplňování, vytvoření tvaru, ochraně a zvýšení komfortu balených výrobků.

Vyvinuli jsme sofistikované výrobky pro průmyslové a spotřebitelské trhy. Naše rozmanité pěnové výrobky jako expandované pěny, kopolymerové plasty nebo tvarovaná papírovina jsou většinou spojovány s dalšími materiály jako plasty, lepenkou, dřevem, aby byla zajištěna perfektní ochrana během přepravy, skladování a manipulace.