packaging for clothing, tetxile, footwear, luggage

Textil, oděvy, obuv & zavazadla

Tento rozmanitý trh má výrazně odlišné spotřebitelské požadavky, a vyžaduje proto obaly různých forem.

Stejně jako produktové displeje, musí být i spotřebitelské obaly pro zákazníka přitažlivé. Nicméně, jejich funkce jako snadno čitelné identifikátory produktu, mezi něž patří barva, typ a velikost, či mechanismy zabraňující krádeži činí tyto obaly poněkud sofistikovanějšími.

Významní výrobci a prodejci v tomto segmentu používají kartónové obaly k ochraně i prezentaci výrobků, ať již v obchodě či prostřednictvím zásilkové služby.

Stále častěji jsou používány lepenky s jemnou vlnou, díky nimž lze vytvořit výkonné obaly nabízející výhody potištěného kartónu. Nové technologie jako RFID čipy (radiofrekvenční identifikátory) v obalech z vlnité lepenky umožňují společnostem zdokonalit sledovací a protipadělací metody.