Spotřební zboží

Obalová technika pro spotřební zboží je různorodé a kreativní odvětví a je zásadní pro přidání hodnoty, poskytování ochrany a efektivní marketing výrobku v prostředí maloobchodu.