DS Smith avaldab 2017. aasta jätkusuutlikkusaruande

DS Smithi ärimudel paigutab meie ettevõtte otse ringmajanduse keskmesse.

DS Smith avaldab suure heameelega oma 2017. aasta jätkusuutlikkusaruande, kust võib näha, et CO2 ja veetarbimise vähendamise nelja aasta eesmärgid on saavutatud ennetähtaegselt, ja mis peegeldab DS Smithi visiooni olla jätkusuutlike pakendilahenduste juhtivamaid tarnijaid maailmas.

Aruanne kannab pealkirja "Ringmajandust vormides" ja keskendub DS Smithi rollile ringmajanduses, seda nii läbi oma integreeritud ja suletud ahelaga ärimudeli kui ka läbi kontserni põhimõttele teha klientidega koostööd ja kasutada pakendit vahendina tõhusamate tarneahelate loomisel.

Eelmise aasta aruannet jätkates vaatleb DS Smith edusamme, mis on tehtud seitsmes prioriteetses jätkusuutlikkuse kategoorias, huvigruppide laiendatud kaasamise strateegiat ning tulevaks aastaks seatud eesmärke. 

Ian Simm - tsitaat

Viimase 12 kuu saavutused

 

Meie tegevus

  • 6% suurem käive konstantses valuutas.
  • Väliste hindamisskooride tõus, saavutasime 95B Managementi CDP-s ja kulla EcoVadises.
  • 330 Impact Centre'i töötuba klientidele, osalemine mitmesugustes valdkonna- ja huvigruppidepõhistes algatustes.

Meie keskkond

  • 6,7% vähenemine emissioonides toodangutonni kohta
  • 85% tootmiskohtadest omab FSC® sertifikaati

100% tootmiskohtadest osales Sedexi enesehindamises, pannes aluse edasistele arengutele jälgitavuse ja läbipaistvuse vallas. 

Meie inimesed

  • 19% vähem tööõnnetusi
  • 207 tootmiskohta ilma ühegi tööseisakut tinginud õnnetuseta, jätkates meie pikaajalist eesmärki saavutada õnnetustevaba töökeskkond.
  • DS Smithi heategevusfondi vahendusel jätkub panustamine meie kogukondadesse.

Jätkusuutlikkuse aruanne on kõigile huvigruppidele suunatud tähtis konsolideeritud ülevaade sellest, kuidas DS Smith tegutseb vastutustundlikult ja jätkusuutlikult ja millised on järgmised sammud oma tegevuse pidevaks parandamiseks.

mark greenwood