Meie juhtimissüsteem

DS Smith Packaging Estonia AS omab kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015 sertifikaate.

DS Smith Packaging Estoniale väljastas Loyd’s Register novembris 2013. a. UKAS ning ISO 9001 ja ISO 14001 akrediteerimismärgi ning standarditele vastava juhtimissüsteemi sertifitseerimistunnistuse. Sertifitseerimiseks aitas valmistuda Christiansen Consulting OÜ. Sertifikaadid on tõenduseks, et ettevõttes on edukalt loodud ja rakendatud rahvusvahelistele standarditele vastav integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem, mis aitab kaasa kliendi rahulolu tõstmisele, püstitatud eesmärkide saavutamisele ja on suunatud ettevõtte tegevuse pidevale parendamisele. Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem hõlmab ettevõtte kogu tegevusulatust, milleks on lainepapist pakendite tootmine ja väljatöötamine.

Sertifikaatidega tutvumiseks ava need siit:

DS Smith Packaging Estonia AS omab kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015 sertifikaate.
DS Smith Packaging Estonia AS omab kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015 sertifikaate.

ISO 9001 on rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõtte kvaliteedijuhtimise süsteemi standard, mis on kohaldatav kõikides tootmis- ja teenindusettevõtetes. Keskendudes sisemiste protsesside ohjele, tähendab ISO 9001 sertifikaat kliendile ja koostööpartnerile usaldusväärset kinnitust, et ettevõte on võetud kohustuste täitmiseks rakendanud kõik vajalikud kvaliteedi tagamise meetmed.

ISO 14001 on rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteemi standard. See standard on kohaldatav kõikides ettevõtetes, kes soovivad anda panuse oma tegevusest tuleneva keskkonnamõju vähendamiseks. ISO 14001 sertifikaat kinnitab kliendile ja koostööpartnerile, et ettevõte töötab järjepidevalt oma tegevusest, toodetest ja teenustest tulenevate keskkonnamõjude vähendamise suunas.