Kes me oleme

Pakendamise ümbermääratlemine muutuvas maailmas

Elame muutuvas maailmas, seega mõtleme alati ka tulevikule. Linnad, asulad ning kogu rahvastik on kiires muutumises. Digitaaltehnoloogia kasv muudab väga tugevalt viise, kuidas oste sooritame ning elame. Soovime aina enam osta just meie jaoks kohandatud tooteid, sooritada oste endale sobival ajal ning kohas ja valida kohaletoimetamiseks meie kiire eluviisiga sobivaima viisi. Soovime rohkem valikuvõimalust ja mugavust, kuid vähem mõju meid ümbritsevale maailmale.

See pakub laialdaselt võimalusi, kuid nõuab ka samal ajal uusi mõtteviise. Kuidas pakkuda rohkem tooteid nii, et sõidukid meie linnu veelgi rohkem üle ei koormaks? Kuidas toimetada pakke inimeste kodudesse ilma üleliigseid pakendijäätmeid tekitamata? Kuidas saaksid ettevõtted uute ostuharjumustega kohanduda oma tööd sujuvalt ja tõhusalt jätkates? Kuidas saaksime pakkuda tooteid rahvusvaheliselt ja tagada samal ajal kõikjal ja alati sama hea kvaliteet?

Meie eesmärk on aidata oma klientidel tulla muutuvate ostuharjumustega toime jätkusuutlike pakendilahendustega, mida meie ühiskond vajab
Meie eesmärk on aidata oma klientidel tulla muutuvate ostuharjumustega toime jätkusuutlike pakendilahendustega, mida meie ühiskond vajab

Pakendamisele on vaja uut lähenemisviisi. Ja vaja on kindlakäelist valdkonna juhtimist. See on see, mis meid ajendab ja põhjus, miks meil on ühine eesmärk pakendamise ümbermääratlemisele muutuvas maailmas.

Eristume teistest, kuna näeme, et pakendamine võib mängida muutuvas maailmas olulist rolli. Meie eesmärk on aidata oma klientidel tulla muutuvate ostuharjumustega toime jätkusuutlike pakendilahendustega, mida meie ühiskond vajab

Meie eesmärke juhivad neli strateegilist eesmärki

Klientide rõõmustamine

Pakkudes neile silmapaistvaid tulemusi, suurendades nende müüki, vähendades nende kulusid ja juhtides nende riske.

Meie inimeste potentsiaali realiseerimine

Luues turvalise keskkonna, kus kõik töötajad saavad oma oskusi ja ideid kasutada ning arendada.

Ettevõtte suuruse ja kasumlikkuse kahekordistamine

Tipptasemel tegevus, turuosa suurendamine ja uutele turgudele laienemine.

Jätkusuutlikkuse eestvedaja

Integreerides oma otsustesse jätkusuutlikkuse teguri ning laiendades meie ringlussevõtu platvormi.

Meil on selged väärtused, mida kõik meie töötajad peaksid jagama ja järgima.

HOOLIVUS. Tunneme oma tegevuse üle uhkust ning hoolime oma klientidest, inimestest ja meid ümbritsevast maailmast.

JULGUS. me ei karda konstruktiivselt proovile panna üksteist ja iseennast, et leida parem tee edasiliikumiseks.

USALDUSVÄÄRSUS. täidame alati oma lubadusi.

OSAVÕTLIKKUS. otsime uusi ideid ja arusaamu ning haarame kiirelt võimalustest kinni.

JÄRJEKINDLUS. saame asjad tehtud.

Teeme oma otsuseid ning kujundame ettevõtte eeskirju ja tavasid neist väärtustest lähtuvalt, mõjutades nii töötajate individuaalset käitumist kui ka organisatsioonikultuuri. Õiged väärtused peavad kajastuma meie käitumises. Nad peavad peegeldama seda, millesse tegelikult usume ja kuidas käitume. Seetõttu on meie eesmärk olnud välja selgitada need väärtused, mida kõik töötajad saaksid jagada ja järgida.