Ringmajanduse saavutamiseks uute lahenduste leidmine, lahenduste ümberkujundamine ja -määratlemine

Meil on kiiremini kui eales varem vaja loobuda „võta, tee, raiska“ stiilis majandusest. Seepärast peavad valitsused, ettevõtted, ühiskond ja üksikisikud kogu maailmas ühendama jõud, et arendada uuenduslikku mõttelaadi, mis kiirendab üleminekut ringmajandusele. Meie näitame teed.

Meie disainerid ja novaatorid otsivad alates meie pakenditest kuni meie protsessideni järeleandmatult igat laadi uusi võimalusi ringlahenduste loomiseks, mis on mõeldud jäätmete ja reostuse kõrvaldamiseks, toodete ja materjalide ringluseks ning looduse taastamiseks. Neid inspireerib meie eesmärk ning neid toetavad nii meie juhtkond kui ka sidusrühmad. Meie ambitsioon on meelitada meiega liituma maailma kõige põnevamad inimesed.

Töötame välja uuendusmeelseid lahendusi praeguseks ja tulevikuks

Kõik disainerid ja novaatorid on motiveeritud püüdlikust eesmärgist. Meie eesmärk on anda muutuvas maailmas pakendamisele uus määratlus. Seda järgivad ka nemad.

Innovatsioonistrateegia
Innovatsioonistrateegia

Meie eesmärgi saavutamine ja ringmajandusele ülemineku juhtimine nõuab vastavaid ressursse. Seega investeerime globaalselt oma inimestesse, tehasesse ja partnerite ökosüsteemi, sealhulgas järgmise viie aasta jooksul üle 100 miljoni naela uuenduslike innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevusse.

Nii nagu meie jätkusuutlikkuse strateegia „Praegu ja tulevikus“ keskendub jätkusuutlikkusega seotud väljakutsetele, millega seisame silmitsi praegu ning mis mõjutavad tulevasi põlvkondi, põhineb ka meie innovatsioonistrateegia meie eesmärkide saavutamisele praegu, mõne aja pärast ning pikas perspektiivis.

1.        Innovatsioon praegu

Innovatsioon on protsess ja läbimurdelise ideeni jõudmise ning selle elluviimise vahel võib kuluda aastaid. Kuid me ei unusta, et oleme eelkõige pakendiettevõte ning meie kümned tuhanded kliendid loodavad meile oma pakendiprobleemide lahendamisel ja koheste vajaduste täitmisel. Kuna üha enam meie kliente läheb üle jätkusuutlikule pakendamisele, loome juba iga kuu üle 3500 eritellimusel jätkusuutliku pakenditoote, järgides järgmisi põhimõtteid.

Toetame ringdisaini põhimõtteid. Saime 2019. aastal Ellen MacArthur Foundationi strateegiliseks partneriks ning arendasime sellest inspireerituna välja ringdisaini põhimõtte ning viisime läbi enam kui 700 disainerile ja novaatorile läbi meistriklassi koolituse, mis muudab ringdisaini neile omaseks.

80% jäätmetest tekib toote disainietapis. See tähendab, et uuenduslik disain ning meie kasutatavad materjalid ja protsessid on ringmajandusele ülemineku keskmes.

Alan Potts
DS Smithi disaini- ja innovatsiooniosakonna juht

Meie disaini põhimõtted
Meie disaini põhimõtted

Tõhususe mõõtmine. Meie disainerid teavad, et igal otsusel on tagajärg. Seega ei vaata me kunagi eraldi oma pakendite jätkusuutlikkuse eeliseid, vaid uurime laiemat pilti. Selle võimaldamiseks oleme kõigis meie pakendamiskohtades kasutusele võtnud meie teedrajava valdkonna esimese ringdisaini mõõdikute tööriista. Nii saame mõõta ja võrrelda erinevate pakendidisainide jätkusuutlikkust kaheksa põhinäitaja lõikes, milleks on: süsinikujalajälg, korduvkasutatav disain, tarneahela optimeerimine, ringlussevõetavus, ohutus planeedi seisukohast, materjalikasutus, taastuvallikas ja ringlussevõetud sisu.

On olnud inspireeriv näha, et DS Smith on seadnud ambitsioonikad disainieesmärgid, kehtestanud ja rakendanud ringdisaini juhised, koolitanud üle 700 oma disaineri ja novaatori ning lisanud ringmajanduse õppekava oma peamistesse koolitusprogrammidesse.

Andrew Morlet
Ellen MacArthur Foundationi tegevjuht

Sügavalt juurdunud probleemide lahendamine. Töötame välja uusi, täielikult taaskasutatavaid, läbikumavaid pakendeid pikaajaliste probleemide (nt võileiva- ja valmistoidupakendite plastakende asendamine) lahendamiseks. Oleme selles valdkonnas juba mõned uuenduslikud lahendused turule toonudning neid on tulemas veel.

Kiududele teaduslike lahenduste rakendamine. Järgmise viie aasta jooksul võtame kasutusele mitmemiljonilise teadus- ja arendustegevuse paketi, mis võimaldab meie disaineritel ja novaatoritel välja käia uusi mõtteid ja kiireid uue põlvkonna tehnoloogiaid. See hõlmab uue läbimurdetehnoloogiate keskuse ja prototüüpimise kiirenduskeskuse loomist. Meie töö hõlmab taaskasutatava paberi ja lainepapi erinevate kiudude analüüsi, et optimeerida selle tugevust, vastupidavust ja taaskasutatavaid omadusi. Sellega seoses uurime alternatiivseid toormaterjale ja kiuallikaid, sealhulgas merevetikaid ja puuvilla, samuti põllumajanduslikke kiuallikaid, nagu õled, kanep, suhkruroomass ja palju muud.

„Meie mastaap tähendab, et isegi väikesed muudatused pakendite disainis võivad juba olemasolevaid kiupõhiseid materjale kasutades väga palju muuta. Kuid järgmise viie aasta jooksul investeerime 100 miljonit naela teadus- ja arendustegevusse, et kiirendada oma tööd ringmajanduses. See investeering võib olla meie disainerite, novaatorite ning meie klientide jaoks pöördelise tähtsusega.“

Magnus Renman, DS Smithi teadus- ja arendusjuht

2.        Innovatsioon tulevikus

Me ei saa keskenduda ainult ringmajanduse elluviimisele, me peame tagama, et meie kliendid, partnerid ja kogukonnad saaksid selles edu saavutada. Seega töötame paralleelselt aktiivselt DS Smithi tulevikuvisiooni nimel, kus teenused võivad asendada tooteid, kus võimendatakse meie süsteemide ja klientide tarneahelate ja võrgustike andmete väärtust ning muudetakse need üha asjakohasemateks pakendilahendusteks.

Paljud neist uuendustest on radikaalselt erinevad sellest, kuidas me täna asju teeme. Ringmajandusele üleminekul võib meil üha enam tekkida vajadus oma äritegevuse piirid uuesti läbi mõelda ja määratleda. Esitame väljakutse oma ideedele ja üksteisele.

Marjolein Lem
DS Smithi kontserni innovatsiooniprogrammi juht

 

Näiteks:

Meie kiudude optimeerimise programm, PACE, mis on aidanud kiudude kogust vähendada 11%, on olnud vaieldamatult üks parimaid uuendusi meie tööstuses aastakümnete jooksul, hankides tarneahela andmeid, et pakkuda erakordseid ja ühtlase kvaliteediga pakendeid, mida meie kliendid vajavad ning pakkudes järgmist.

  • Selged toimivusnäitajad
  • Selged vastavuskriteeriumid
  • Usaldusväärsed ühtlase kvaliteediga pakendid
  • Tarbetute kulude või riskideta
  • Ära kasutatakse üksnes hädavajalik materjali hulk.

Võimaldame oma disaineritele tehastes prooviaega, et valmistada prototüüpe ning oma ideid korralikult katsetada. Vajadusel rahastame kõige põnevamate, transformatiivsete uute toodete või ideede teedrajavaid pilootprojekte. Meil on näiteks tõkestavatele tehnoloogiatele keskenduv aktiivne programm ning hiljuti tegime algust pilootprojektiga Touchguard, mis töötab välja antimikroobset pakendikatet, mis minimeerib bakterite ja viiruste edasikandumise riski.

Touchguard — bakterite ja viirusekindel jätkusuutlik kartongpakend.
Touchguard — bakterite ja viirusekindel jätkusuutlik kartongpakend.

Uurime juba mitmeid uusi tehnoloogiaid ja materjale, et luua fundamentaalselt erinevaid pakendeid ja täitelahendusi, mida saaks kasutada teenusemudeli alusel.

Uus tehnoloogia ja uued mõtteviisid viivad neljanda tööstusrevolutsiooni. 4. tööstusrevolutsioon hoogustab digitaaltehnoloogia kasutamist nutikate ja autonoomsete süsteemidega, mis põhinevad andmetel ja masinõppel. Töötame välja uusi ekspertteadmiste valdkondi, nagu robootika ja biomärgised, mis jälgivad meie pakendite ringlussevõttu. Oleme alati huvitatud sellest, kuidas arvutid ja robotid saavad meil aidata luua jätkusuutlikumat maailma.

Me liigume üha enam tootmiselt disainist juhinduvale ärile, lahendades klientide probleeme turu parimate partnerite abil, olenemata sellest, kas seda tehakse meie tehastes või mitte.

Alex Manisty
DS Smithi kontserni strateegiajuht

Innovatsioon nõuab meeskonnatööd ja taristut

Tõhustame oma novaatorite tööd, andes neile võimaluse sujuvalt ülemaailmselt koos töötada. Nad teevad koostööd meie osakondadega multidistsiplinaarsetes, valdkondadevahelistes meeskondades, et pakkuda kõike alates teadus- ja arendustegevusest kuni järkjärguliste ja radikaalsete innovaatiliste lahendusteni. Meie digitaalsed platvormid kõrvaldavad ka traditsioonilised füüsilised ja administratiivsed tõkestavad tegurid, kiirendades meie uuenduslike teenuste ja lahenduste tõhusust ja mõju. Seega Rootsis loodud pakendidisain võib olla samal päeval kliendile saadaval Hispaanias.

Koostöösse investeerimise raames laiendame oma ülemaailmset tipptasemel innovatsioonikeskust Redditchis, Suurbritannias. Keskusest saab meie radikaalsete uuenduste, sealhulgas kontseptsioonide, prototüüpide ja pilootseadmete väljatöötamise, arendamise ja katsetamise keskus. Mis kõige tähtsam, see toetab koostööd pilootklientide ja arenduspartneritega ning me teeme juba tööd äriliste oskuste kallal, mis võimaldavad meil kiiremini kaasata pöördelisemaid partnereid ja tarnijaid.

Meie uus keskus täiendab meie enam kui 40 Impacti ja PackRighti keskuse võrgustikku, mis paiknevad Euroopa eri nurkades ning kus disainimeeskonnad korraldavad koos klientidega ajurünnakuid, et mõelda välja ideid, mis aitavad suurendada müüki, vähendada kulusid, lahendada tarneahelaga seotud probleeme ning tagada, et meie pakendid oleksid alati otstarbekad ja ringlussevõetavad.

PackRight — teeme teiega koostööd, et aidata teil jõuda soovitud tulemusteni.
PackRight — teeme teiega koostööd, et aidata teil jõuda soovitud tulemusteni.

Innovatsioon on meie DNA-s

Meil on innovaatiliste lahenduste ja ringmajandusele ülemineku osas tõsi taga. Roheline tuli radikaalselt mõtlemiseks tuleb otse juhtkonnast ning oleme loonud keskkonna, kus kõigil on õigus ideid omada ning jagada.

Teemaga seotud näited