corrugatedpallets-kaypal.jpg

KAYPAL® MR

KAYPAL® MR pole niisama lainepapist kaubaalus, vaid DS Smithi uuenduslik Euroopa-keskne kaubaaluste kogumise teenus, mis teeb mugavamaks mitme kihi kaupa tõstmise.

KAYPAL® MR tõstab teie tarneahela tõhusust, keskkonnasõbralikkust ja nähtavust ning on seega selgelt parem kõigist olemasolevatest kaubaaluste kogumise süsteemidest, pakkudes järgmist.

  • Vähemast keerukusest ja suuremast tõhususest tulenev võim: Kõik tarneahela partnerid saavad KAYPAL® MR-ist kasu: meie vaheliti asetuvad alused on kerged (4 kg), ohutud käidelda ning väga töökindlad.

  • Vähemast jäätmetest ja rohkemast taaskasutusest tulenev võim: KAYPAL® MR on täielikus kooskõlas teie keskkonnasõbraliku suundumusega; meie kaubaalused on 100% taaskasutatavad ning nende süsinikujalajälg on väiksem (30% väiksem kui puidust alustel).

  • Vähema kulu ja suurema kasulikkuse võim: KAYPAL® MR pakub teie vaheliti asetuvate kaubaaluste kulude täielikku läbipaistvust; kui need on teie tarneahelas, saate koostada täpse eelarve, sest KAYPAL® MR-iga ei kaasne peidetud kulutusi.

KAYPAL® MR täidab DS Smithi lubaduse kergendada teie koormat.