For Now. And for the Next. Meie jätkusuutlikkuse strateegia.

Kui muutustetempo maailmas kiireneb, nõuavad tarbijad rohkem ostetavaid tooteid ja teenuseid. Samal ajal oodatakse, et erinevad organisatsioonid peavad radikaalselt vähendama oma mõju loodusele. Lisaks, kui võimalik, luua positiivset mõju inimestele ja maakerale.

Jätkusuutlikkus on meie ärimudeli keskmes ja see on meie eesmärgi Pakendimajanduse Ümberkujundamine Maailma Muutmiseks keskmes. Oleme uhked, et käivitasime oma uue jätkusuutlikkuse strateegia Täna ja tulevikus, mis on keskendunud jätkusuutlikkuse väljakutsetele, millega me täna silmitsi seisame kui ka neile, mis mõjutavad tulevasi põlvkondi.

Meie Täna ja tulevikus jätkusuutlikkuse strateegia keskendub ringajandusele parema pakendidisaini abil, loodusressursside kaitsmiseks kõigi kiudainete maksimaalse ärakasutamise kaudu, ringlahenduste abil jäätmete ja reostuse vähendamiseks ning inimeste harimisega ringmajandusele üleminekul.

Ringmajandusse kaasamine parema kujunduse kaudu

Aastaks 2023 valmistame 100% taastoodetavaid või korduvkasutatavad pakendeid. Aastaks 2030 püüame kõiki oma pakendeid taastoota või taaskasutada.

Jäätmete ja reostuse vähendamine

Me eemaldame aastaks 2025 miljard üksust probleemset plasti supermarketite riiulitelt. Me kasutame aastaks 2030 pakendamist ja ringlussevõttu probleemse plasti asendamiseks, klientide süsinikumõju vähendamiseks ja tarbijapakendijäätmete tekke välistamiseks.

Loodusvarade kaitse

Aastaks 2025 optimeerime kiudude kasutamist üksikute tarneahelate jaoks 100% meie uutest pakendilahendustest. Aastaks 2030 on meie eesmärgiks optimeerida kõikide kiudude tootmist igas tarneahelas.

Süsinikdioksiidi vähendamine

2030. aastaks vähendame oma CO2 heitkoguseid 30% võrreldes 2015. aasta algtasemega. Süsinikujälje vähendamine on jätkuvalt oluline osa meie strateegiast ja äritavadest.

Inimeste ettevalmistamine ringmajandusele üleminekul

2025. Aastaks plaanime kaasata 100% oma inimestest ringmajandusseKuidas? Aastaks 2030 kaasame ringmajanduse ja ringmajanduslike eluviisidesse 5 miljonit noort kuidas?

 

Seame jätkusuutlikkuse oma südameasjaks

TÄNA ...

Koostöös klientidega töötame välja ringmajandusse kaasakmiseks sobivad pakendilahendused, mis toodavad vähemast rohkemat, mõjutades kiiresti muutuvaid tarbijate eluviise, omades võimalikult vähest mõju ümbritsevale maailmale.

 • Aastaks 2023 valmistame 100% ainult taastoodetavaid või korduvkasutatavad pakendeid
 • Aastaks 2025 optimeerime kiudude kasutamist üksikute tarneahelate jaoks 100% meie uutest pakendilahendustest
 • Jäätmete ja reostuse vähendamine ringmajanduse lahenduste abil - 2025. aastaks elimineerime 1 miljard probleemsest plastikust pakendit supermarketite ringlusest, peatame 250 000 veoautot ja leiame koos partneritega lahendusi raskesti taaskasutatavate pakendite ringlusse saatmise jaoks.
 • 2025. aastaks plaanime kaasata 100% oma inimestest ringmajandusse

TULEVIKUS...

Koostöös partneritega töötame välja täielikud ringmajandusse kaasamise strateegiad alates pakendikujundusest kuni tootmise, tarnimise ja ringlussevõtuni, mõjutades seeläbi positiivselt meie muutuvat maailma.

 • Meie eesmärk on, et aastaks 2030 võetaks ringlusse või taaskasutusse kõiki meie pakendeid
 • Aastaks 2030 on meie eesmärgiks optimeerida kõikide kiudude tootmist igas tarneahelas
 • Sealjuures on meie eesmärk aastaks 2030 kasutada ringmajandust pakendamisel ja ringlussevõtul, asendades probleemsed plastikmaterjalid, vähendades selliste materjalide süsinikusisaldust ja kõrvaldades
   pakendijäätmed.
 • Aastaks 2030 kaasame ringmajandusse ja
  ringmajanduslikku eluviisi 5 miljonit noort

Samuti jätkame süsiniku vähendamist ning hoolitseme metsade ja nende elurikkuse eest.

 • Aastaks 2025 kaitseme metsi ja suurendame bioloogilist mitmekesisust kõikjal, kus tegutseme
 • 2030. aastaks vähendame oma CO2 heitkoguseid 30% võrreldes 2015. aasta algtasemega

ALATI ...

Ja nagu alati, on meie oma inimesed meie edu aluseks ning me seame esikohale nende tervise, ohutuse ja heaolu ning anname oma panuse oma kogukondadesse.