Täites endale võetud kohustusi praegu ja vedades muutust edaspidi

Kui muutustetempo maailmas kiireneb, nõuavad tarbijad rohkem ostetavaid tooteid ja teenuseid. Samal ajal oodatakse, et erinevad organisatsioonid peavad radikaalselt vähendama oma mõju loodusele. Lisaks, kui võimalik, luua positiivset mõju inimestele ja maakerale.

DS Smith peab jätkusuutlikkust oma ringmajanduse põhimõtetest lähtuva ärimudeli lahutamatuks osaks ja mõistab, et suudab avaldada suurimat positiivset mõju, kui annab endast kõik aitamaks minna üle vähese CO2 heitega ringmajandusele. Me oleme juba üle kümne aasta koos oma klientide ja kolleegidega selle nimel tegutsenud ja seda teed käinud.

Kui me asusime 2020. aastal oma "Praegu ja edaspidi" (ingl k Now & Next) jätkusuutlikkuse strateegiat ellu rakendama, siis seadsime endale ambitsioonikad lühi- ja pikaajalised eesmärgid kinnitamaks oma pühendumist ringmajandusele üleminekule ja meie kavatsust defineerida pakend uuesti muutuva maailma heaks.

Meie "Praegu ja edaspidi" jätkusuutlikkuse strateegia hõlmab püüdlusi "praeguseks" ja "edaspidiseks", keskendudes seega nii meie ees täna seisvatele jätkusuutlikkusega seotud probleemidele ja väljakutsetele kui ka neile, mis mõjutavad tulevasi põlvkondi. See võimaldab meil juhtida üleminekut vähese CO2 heitega ringmajandusele.

Me oleme uhked tänaseks koos oma klientide, tarnijate ja kogukondadega saavutatud edusammude üle. Me oleme õigel teel oma ambitsioonikate eesmärkide saavutamisel ja vahel õnnestub meil see koguni endale seatud tähtaegadest kiiremini.

Meie "Praegu ja edaspidi" jätkusuutlikkuse strateegia - me tegutseme täna selle nimel, et juhtida üleminekut vähese CO2 heitega ringmajandusele.

Maailm ja see, mida on muutuse vedamiseks ja ülemineku juhtimiseks vaja, on pidevas muutumises ja seetõttu areneb ka meie strateegia pidevalt edasi.

Me näeme tohutuid võimalusi uute mõtteviiside juurutamiseks ja rakendamiseks kõikides meie tähelepanu keskmes olevates valdkondades, milleks on ringlus, süsinik, inimesed ja kogukonnad ning loodus.

Praegu ja edaspidi | Meie tähelepanu keskmes olevad valdkonnad