Süsinik

Me välistame CO2 heited oma tegevusest ja väärtusahelast.

Me peame kõik kiiresti heitmeid vähendama üleilmse temperatuuritõusu hoidmiseks alla 1,5 Celsiuse kraadi vastavalt Pariisi kliimakokkuleppele.

Vähese CO2 heitega ringmajanduses on heitmete vähendamiseks kaks võimalust: me saame parandada seda, kuidas me ressursse toodete valmistamiseks kasutame, ja me saame suurendada taastuvenergia kasutamise osakaalu kogutarbimises.

Me anname selle saavutamiseks oma osa jäätmeteket välja disainides, materjale ringluses hoides, energiatõhusust tõstes, uutesse tehnoloogiatesse investeerides ja taastuvenergia lahendustele üle minnes.

Lisaks sellele toetame me ka oma strateegilisi tarnijaid nende enda teaduspõhiste eesmärkide seadmisel, et aidata seeläbi meie klientidel oma CO2 heitega seotud lubadustest kinni pidada, ja me oleme endale seadnud sihiks saavutada 2050. aastaks CO2 netonullheide.

Meie PRAEGUSED eesmärgid:

  • 2030. aastaks vähendada 1., 2. ja 3. valdkonna kasvuhoonegaaside heiteid 2019. aastaga võrreldes 46% võrra.
  • 2027. aastaks julgustada 100% meie strateegilisi tarnijaid (kelle arvele langeb 76% meie poolt ostetud kaupade ja teenustega kaasnevatest heitmetest) panema paika oma teaduspõhiseid eesmärke.

Meie EDASPIDISED eesmärgid:

  • 2050. aastaks saavutada kasvuhoonegaaside netonullheide. 

                            Kuidas me selle saavutame? 

Jäätmed energiaks Aschaffenburgi paberivabrikus

Me oleme koostöös E.ON-iga oluliselt moderniseerimas oma Aschaffenburgi paberivabriku energiavarustust, et täiendada 2025. aasta lõpuks maagaasi kasutamist selliste materjalide põletamisest saadava energiaga, mida ei saa kasutada paberitootmiseks. Aschaffenburgi paberivabriku energiavarustussüsteemi moderniseeritud seadmestik hõlmab kaasaegset jäätmete energiaks põletamise katelt, energiavarustuse reaalajas tehisintellektipõhise optimeerimise võimekusega digitaalset automaatset juhtseadet ning kahte ajakohastatud ja tulevikukindlaks muudetud gaasitoitel töötavat katelt, mis võimaldavad võtta hiljem kasutusele ka biokütuseid. See lahendus vähendab oodatavasti meie sõltuvust maagaasist 25% võrra, mis võrdub umbes 50 000 tonni suuruse CO2 heitmete vähenemisega aastas.

Partnerlus Supplier LoCT süsinikukooliga

Me oleme ühinenud Supplier Leadership on Climate Transition (Supplier LoCT) algatusega, üleilmsete kaubamärkide konsortsiumiga, kuhu kuuluvad ka mõned meie suuremad kliendid, et toetada meie kõige vähem küpseid strateegilisi tarnijaid teel selle juurde, et ka nemad hakkaks tegema kindlaks oma süsinikujalajälje suurust, seadma endale teaduspõhiseid eesmärke ja rakendama ellu heitmete vähendamise programmi. 95% Supplier LoCT kliimakoolis osalenud tarnijatest on kinnitanud, et neile määratud ülesanded aitasid parandada nende ettevõtte võimekust kliimaalastele edusammudele aluse panekuks.

 

Tutvuge ka meie muude "Praegu ja edaspidi" jätkusuutlikkuse strateegia eesmärkidega!