Vybavení lidí znalostmi pro přechod na cirkulární ekonomiku

Vytvořili jsme vzdělávací plán oběhového hospodářství pro místní školy.

Chceme se stát vůdci v rozvoji cirkulární ekonomiky prostřednictvím zapojení a vzdělávání našich lidí, našeho průmyslu a příští generace.

DNES... 

Do roku 2025 zapojíme do cirkulární ekonomiky 100% našich zaměstnanců

Jak?

  • Proškolíme všech našich 700 designérů v oblasti zásad cirkulárního designu
  • Využijeme naše partnerství s nadací Ellen MacArthur, abychom mohli zahájit vhodné školící programy zaměřené na cirkulární ekonomiku

V BUDOUCNU...

Do roku 2030 plánujeme celosvětově oslovit 5 miliónů mladých lidí a zapojit je do cirkulární ekonomiky a cirkulárního životního stylu

Jak?

  • Prostřednictvím našeho partnerství s nadací Ellen MacArthur
  • Komunitními programy
  • Realizací školních lekcí a informačních programů, a to jak tváří v tvář, tak prostřednictvím digitálních platforem

PŘÍPADOVÁ STUDIE - Výuka udržitelnosti v nové inspirativní učebně

Ve spolupráci s nadací Ellen MacArthur podporujeme základní školu na okraji Budapešti v Maďarsku, kterou navštěvují žáci z méně majetných komunit. Škola má status „Ekoškola“, v níž výuka a aktivity probíhají částečně venku a jsou zaměřené na projekty udržitelnosti, včetně sběru odpadků a výsadby stromů. Financování ve výši 20 000 GBP poskytla charitativní nadace DS Smith. Peníze byly použity na vybudování nové učebny, která nabízí stimulující prostředí pro podporu výuky o cirkulární ekonomice. Dokončená učebna se bude snadno udržovat pro budoucí generace a bude inspirativním a motivačním prostorem, kde budou děti chtít trávit čas a učit se.

JAK UPLATŇUJEME NÁŠ ÚČEL

Máme udržitelnost v srdci

Umíme vyrobit, použít, odebrat zpět a zrecyklovat kartónové obaly běhen 14 dní. Jsme ambiciózní ve využívání inovací k řešení některých z nejsložitějších výzev udržitelnosti na světě. 

Rozvíjíme správné strategie

Naši specialisté úzce spolupracují se zákazníky aby porozuměli jejich potřebám. Společně nacházíme způsoby, jak využít dnešních příležitostí k efektivnímu dodávání produktů.

Prozkoumejte naše ostatní cíle

Strategie udržitelnosti Pro dnešek a pro budoucnost