Snížení množství odpadu a znečištění

Snížení množství odpadu a znečištění prostřednictvím oběhových řešení.

V cirkulární ekonomice využíváme obaly tak, abychom zkrátili a zjednodušili dodavatelské řetězce. Chceme zajistit, aby obaly nebyly jen dobrým příkladem, ale i cestou, jak umožnit cirkulární ekonomiku ve velkém.

DNES... 

Do roku 2025 stáhneme z regálů supermarketů 1 miliardu problémových plastů.

Jak?

  • Pokračujeme v prosazování naší strategie nahrazování plastů a zaměřujeme se na klíčové kategorie a zákazníky
  • Identifikujeme 10 nejčastějších obtížně recyklovaných prvků a hledáme řešení
  • Optimalizujeme přepravu vyvíjením řešení, která minimalizují objem přepravovaného volného prostoru

V BUDOUCNU...

Do roku 2030 využijeme naše obaly a recyklaci k nahrazení problémových plastů, snížíme uhlíkovou stopu našich zákazníků a množství odpadu ze spotřebitelských obalů

Jak?

  • Vytvoříme nové obchodní modely řešící nárůst odpadu ve sféře e-commerce
  • Prozkoumáme nové materiály
  • Nabídneme uhlíkově neutrální obaly

PŘÍPADOVÁ STUDIE  - Ve spolupráci se společností Aquapak řešíme světovou krizi znečištění plasty

Každý rok se do světových oceánů dostane více jak 8 milionů tun plastu. Náš tým pro výzkum a vývoj spolupracuje se společností Aquapak, výrobcem netoxických, pro moře bezpečných, rozpustných polymerů, na výrobě nového udržitelného polymeru - HydropolTM. Inovativní řešení problému smíšených materiálů v supermarketech, FMCG a balení pro e-commerce. Papíry potažené vrstvou Hydropol ™ vykazují vysokou pevnost v tahu, odolnost proti roztržení a propíchnutí a dobré bariérové vlastnosti vůči mastnotě a plynům. Můžou být použity pro:

  • Plastové laminovací fólie
  • Výplně průhledů
  • Povrch plastových talířů

Hydropol™ je 100% biologicky odbouratelný, rozpustný v teplé I studené vodě, nevytváří škodlivé mikroplasty a je bezpečný pro oceány. Může být rozemlet a zrecyklován společně s papírem bez negativního dopadu na přírodu a pomáhá snižovat I poplatky za skládkování a likvidaci plastového odpadu.

JAK UPLATŇUJEME NÁŠ ÚČEL

Máme udržitelnost v srdci

Umíme vyrobit, použít, odebrat zpět a zrecyklovat kartónové obaly běhen 14 dní. Jsme ambiciózní ve využívání inovací k řešení některých z nejsložitějších výzev udržitelnosti na světě.  

Inovujeme společně

Řešíme velké výzvy jako celek, nejen jejich jednotlivé části, abychom našli odpovědi, které by jinak byly mimo dosah. Od designu přes výrobu a dodávky až po recyklaci nabízíme našim zákazníkům komplexní řešení, které je udržitelné pro všechny.

Prozkoumejte naše cíle

Strategie udržitelnosti Pro dnešek a pro budoucnost