chemical-.jpg

Chemické & Nebezpečné zboží

V odvětví chemikálií a nebezpečných výrobků se klade důraz na ochranu a bezpečnost dodávky z bodu A do bodu B.

Proto je nezbytné, abyste získali partnera s dlouholetými zkušenostmi v této specializované oblasti, který vám na základě spolupráce s předními odborníky zaručí spolehlivost a bezpečnost, kterou požadujete.

Naše obalová řešení pro chemikálie a nebezpečné výrobky:

  • Oktabiny pro přepravu sypkého zboží
  • Ochranné obaly pro přepravu chemikálií
  • Displeje pro neprůmyslové chemické prostředky

Lepenkové obaly pro chemický průmysl mají mnoho různých podob. Musí však být robustní a musí zaručovat bezpečnou manipulaci. Potisk musí být srozumitelný a výrazný, což platí zejména pro varování a jiné bezpečnostní informace, ale důležitá je také sledovatelnost obalu. Proto vkládáme do lepenkových obalů radiofrekvenční identifikaci, která umožňuje jejich sledování a řízení zásob.