electronics-packaging.jpg

Udržitelná ochrana choulostivé elektroniky

V nedávné době jsme pomohli jedné nadnárodní telekomunikační společnosti snížit její uhlíkovou stopu vytvořením ekologičtějšího obalu pro křehká elektronická zařízení.

Úkol

Udržitelnost je v rámci agendy této telekomunikační společnosti na prvních příčkách; má pevné strategické odhodlání minimalizovat uhlíkovou stopu svých aktivit. Nicméně z důvodu obav kvůli křehkosti tisíců elektronických přístrojů zasílaných každoročně po celém světě byly přístroje přepravovány v neekologickém, nerecyklovatelném plastovém obalu. Bylo zapotřebí vyvinout nové, ekologičtější řešení.  

Nové řešení bylo zapotřebí vytvořit z materiálů na bázi vlákniny, ale zároveň bylo nutno zajistit odpovídající ochranu choulostivých přístrojů během každé cesty, na kterou se vydají; ať již po cestě, železnici, vzduchem nebo po moři. Muselo splnit nejnáročnější ověřovací zkoušku společnosti v oblasti ochrany – zkoušku vyhrazenou pro schvalování obalů určených pro její nejkřehčí zařízení. Tato zkouška je založena na normách ASDM D419609 a zahrnuje pádovou, vibrační a tlakovou zkoušku a zkoušky zajišťující odpovídající ochranu proti vlhkosti. 

Náš přístup 

Vyhověli jsme požadavku společnosti a navrhli řešení založené na jedné z našich inovativních přednastavených konstrukcí. Řešení sestává ze dvou částí: extrémně pevné buničité tvarované výstelky vyrobené zcela z recyklovatelných materiálů a vnější lepenky s multivariačním potahem zajišťující ochranu před deštěm, odstřikující vodou, vlhkostí a slanou vodou. Na míru šité řešení zahrnovalo také vestavěné madlo umožňující snadné nošení a výřez ve výstelce k uložení konzoly pro upevnění přístroje na zeď. 

Společnost byla spokojena s designem a následně podrobila naše řešení rozsáhlé řadě zkoušek poskytované ochrany. Obal hladce splnil všechny požadavky. Obal byl zaveden letos na jaře a v následujících letech lze očekávat výrazný nárůst úspěchu řešení obalu společnosti DS Smith, neboť množství přepravovaných kusů do všech koutů světa se několikanásobně zvýší.

Výsledek 

Řešení není jen pevné a udržitelné, ale zároveň pomáhá snižovat náklady na přepravu obalů do balicí stanice. Lepenku lze přepravovat v rozloženém stavu a výstelky lze stohovat, takže zabírají pouze malý zlomek prostoru, než tomu bylo u plastového předchůdce. Počet potřebných dodávek byl takto výrazně snížen. Obaly lze navíc po doručení velmi snadno sestavit. 

Společnost DS Smith hrdě podporuje tuto mezinárodní společnost v jejím zodpovědnějším a udržitelném přístupu k podnikání – a napomáhá plnit její slib snížit svou uhlíkovou stopu.