bow with holls.jpg

Grilování bez nepořádku - díky obalům WonderGrill

Společnost Carbones Fergon je největším španělským producentem rostlinného uhlí a nabízí širokou škálu paliv pro grilování i krby. Sídlí ve městě Huelva a deklaruje své výrobní procesy „nejvyššími standardy v oblasti ekologie, kvality a čistoty“.

Úkol:

Uhelné brikety byly tradičně baleny v papírových pytlích, které vedly k zašpiněným rukám a oděvům a také k prázdným obalům, které vyžadovaly likvidaci. Nepříliš pevným papírovým pytlům navíc hrozilo riziko protržení v průběhu cesty dodavatelským řetězcem a jejich doručení do místa prodeje ve špatné kondici vedlo ke zbytečným ztrátám a znečištění nákladních vozidel, překladišť a obchodních skladů. Společnost Carbones Fergon se pokoušela vyřešit některé z těchto problémů pomocí obalu sestávajícího z mřížky a lepenkové krabice, ale prach stále zůstával problémem. A tak měla společnost DS Smith přijít s řešením obalu, které by usnadnilo transport a skladování, umožnilo vystavení briket v regálech, a přitom zachovalo čistotu a bezpečnost při zapalování grilu. Vše s uvážením ochrany životního prostředí.

Řešení:

Designéři společnosti DS Smith se nejprve setkali s pracovníky společnosti Carbones Fergon a poté se pustili do návrhu řešení obalu pro uhelné brikety, který by odváděl svou práci od opuštění výroben v Huelvě až k samotnému grilování koncových uživatelů. A tak byl vytvořen nový obal, WonderGrill!

Obal byl zcela přepracován, od hlavní konstrukce v podobě mřížky až po vnější plášť. Má podobu utěsněného pravoúhlého boxu bez drážek v základně, aby nemohl unikat uhelný prach. Požadavek společnosti Carbones Fergon byl učinit boxy nepropustnými. Tohoto požadavku bylo úspěšně dosaženo implementací západky do klopy víka, která se po uzavření zahákne v drážce boxu.

Díky tomuto novému obalu mohou koncoví uživatelé jednoduše otevřít horní klopu vnějšího pláště, který je nyní předřezaný. Jakmile se klopa zvedne, můžete rovnou rozdělat oheň ve střední části mřížky, která je pro tento účel ponechána volná. Takto nebudou muset koncoví uživatelé manipulovat s uhelnými briketami rukama, takže se neušpiní a obal se použije přímo ke grilování a navíc po něm ani nezůstane žádný odpad.

Výsledky:

 

  • Vyšší prodej díky prémiovému postavení a jasnému odlišení na trhu
  • Špičkový dojem u zákazníků díky snadnému otevírání a zapalování
  • Nižší náklady díky čistějšímu dodavatelskému řetězci
  • Lepší vliv na prostředí díky nulovému odpadu vyváženému na skládky