automotive-industry.jpg

Další hřebíček do rakve dřevěným boxům pro automobilový průmysl

Díky našemu inovativnímu přístupu k obalové technice pomáháme automobilovému průmyslu dosáhnout výrazných úspor ve všech oblastech dodavatelského řetězce.

Úkol

Nalézt řešení náhrady těžkých, křehkých, obtížně recyklovatelných a nákladných dřevěných beden často využívaných v automobilovém průmyslu.

Náš přístup

Našim odborníkům v centru Heavy Duty Knowledge Centre se u mnoha výrobků podařilo přejít z obvyklého balení formou dřevěných beden na nový způsob-moderní alternativu kombinující dřevo a vlnitou lepenku a přinášející tak úspory v mnoha oblastech.

Corrugated cardboard packaging combined with wood

Výsledky

  • Nižší náklady na materiál než u celodřevěných beden
  • Nižší náklady na skladování, neboť obaly vyžadují před použitím méně místa
  • Nižší náklady na dopravu, neboť na kamion lze umístit více beden
  • Nižší náklady na pracovní sílu, neboť s kombinovaným, lehčím obalem se snáze zachází
  • Větší ohleduplnost k životnímu prostředí díky 100% recyklovatelnosti prvků z vlnité lepenky
  • Méně odpadu, neboť kombinovaný obal je speciálně navržen, takže obsahuje méně nadbytečného materiálu