Why-CSnew.png

Obaly mají mnohem větší vliv, než tušíte

Nabízíme skutečné výsledky a rychlou návratnost vašich investic: vyšší prodej, nižší náklady a udržitelný provoz. Ukážeme vám, jak důležitou roli hrají ve vašem marketingu právě obaly a jak působí na zákazníky v klíčových momentech, jak je můžete využít k ochraně svých výrobků a zároveň minimalizovat odpad nebo jak můžete optimalizovat prostor při balení, skladování a distribuci.

Pokud chcete ze svých lepenkových obalů vytěžit opravdu maximum, kontaktujte společnost DS Smith a dovolte nám položit vám několik otázek. Získáte tak přístup k celé řadě materiálů, odborných znalostí v oblasti designu a tiskařských technik a budete těžit z našich programů průběžné inovace - střediskek Impact Centre a PackRight Centre.  Díky know-how a výrobě obalů ve 30 zemích po celé Evropě vám můžeme pomoci všude tam, kde máte svůj provoz.