designer-packaging.jpg

Packaging Strategists

Jelikož výrobky procházejí stále komplexnějším dodavatelským řetězcem a usilují o získání pozornosti v čím dál tím více zahlcenějším prostředí, tlak na produkci obalů neustále vzrůstá.

Prostřednictvím inovací a spolupráce náš strategický přístup uvažuje všechny aspekty ekonomických, sociálních a environmentálních potřeb našich zákazníků.  Naše řešení transformuje nákladové středisko v konkurenční výhodu v každé fázi dodavatelského cyklu, z výrobního závodu až ke dveřím obchodu, .

JSME PACKAGING STRATEGISTS 

Naši stratégové v oblasti obalů a displejů spolupracují s našimi zákazníky a přinášejí výsledky prostřednictvím obalů. Dosahujeme toho tím, že jim pomáháme generovat vyšší prodejnižší náklady a minimalizovat rizika.

Abyste mohli co nejvíce vytěžit z lepenkových obalů, můžete si vybrat z celé řady materiálů, odborných znalostí v oblasti designu a tiskařských technik podporovaných našimi programy průběžné inovace.  A díky našemu know-how a výrobě obalů napříč Evropouvám můžeme pomoci, ať už podnikáte kdekoliv.

Stefano Rossi, výkonný ředitel divize obalů společnosti DS Smith.

Jsem Stefano Rossi, výkonný ředitel divize obalů společnosti DS Smith. Prostřednictvím správné strategie, procesů, nástrojů, dovedností a entuziasmu dokáže každý v naší organizaci vytvářet špičkové hodnoty pro naše zákazníky. Jsem stratégem v oblasti obalů.

— Stefano Rossi, výkonný ředitel divize obalů společnosti DS Smith.