sustainability-top-png.png

Aktuální informace o udržitelnosti pro rok 2017

Po naší úspěšné Zprávě o udržitelnosti za rok 2016 bylo zřejmé, že informovanost všech našich zainteresovaných stran o našem pokroku musíme stále udržovat a vyplnit tak mezeru mezi vydáním pro rok 2016 a 2017, které je plánováno na letní měsíce tohoto roku.

S radostí oznamujeme vydání našich Aktuálních informací o udržitelnosti pro rok 2017. Mezi hlavní body patří instalace systémů rekuperace tepla, nárůst míry sebehodnocení SEDEX z 34 % na 74 % a kultura nulové nehodovosti napříč všemi divizemi a regiony, což dokazuje náš asijsko-tichomořský závod Rapak™  dosažením 11 let bez nehod s následnou absencí.

Miles Roberts, generální ředitel společnosti DS Smith Plc.
V těchto  informacích o udržitelnosti se dočtete pouze o některých probíhajících činnostech v rámci společnosti , zaměřených na nejdůležitější problémy definované v naší poslední analýze. — Miles Roberts, generální ředitel společnosti DS Smith Plc.

Aktuální informace jsou k dispozici v 13 jazycích, díky čemuž k nim mají přístup naši zákazníci, investoři, pojišťovatelé, nevládní organizace, dodavatelé, zaměstnanci a další zainteresované strany po celé Evropě. Pro společnost DS Smith je široká dostupnost těchto informací důležitá, neboť naše činnost má přímý i nepřímý dopad a je nezbytné, abychom o tomto dopadu transparentně informovali. Tyto dopady se projevují od okamžiku našeho zajišťování zdrojů až po likvidaci našich výrobků našimi zákazníky.

Náš pokrok jsme se pokoušeli demonstrovat na případových studiích.

V mnoha případech tento pokrok zajišťuje nejen zvýšení udržitelnosti procesů společnosti DS Smith, ale také může pomoci zvýšit udržitelnost našich zákazníků.

„Každý jednotlivý den pracují naši kolegové s cílem uspokojit naše zákazníky, zajistit bezpečné a produktivní pracovní prostředí pro zaměstnance a v neposlední řadě také vytvořit hodnotu pro naše zainteresované strany,“ uzavřel Miles Roberts.