top sust review 4.png

Rozplétáme dodavatelský cyklus

U společnosti DS Smith máme jednotný přístup k optimalizaci našeho provozního modelu „uzavřené smyčky“ a využíváme našich odborných dovedností k vytvoření udržitelné jednoduchosti v jinak komplikovaných dodavatelských řetězcích. Tento přístup nazýváme „Supply Cycle Thinking“

3/8 Přehled o udržitelnosti:

Společnost DS Smith využívá své odborné znalosti od návrhu výrobku až po jeho výrobu, od zajišťování zdrojů až po recyklaci. Díky čemuž může nabídnout udržitelná řešení obalů, která vyhoví komplexním potřebám zákazníků. Prostřednictvím kvalitnější recyklace a výroby papíru dokážeme splnit požadavky v oblasti kvality a výkonnosti, při současném využití pouze nezbytného množství surovin.

Zaměstnanci z různých oblastí podniku vysvětlují, jak praktikují náš přístup Supply Cycle Thinking.   

Inspirujeme zákazníky

Začínáme u zákazníků. Střediska PackRight a Impact Centre demonstrují důležitost materiálů a konstrukce.  Revoluční technologie jako Made2fit a DISCS™ umožňují zákazníkům postavit se novým výzvám v jednom z nejproměnlivějších dodavatelských řetězců, kterým je internetový prodej.

„Prodejci musí neustále hledat rovnováhu mezi dostatečnou ochranou výrobků a minimalizací použitého materiálu,“ řekla Isabela Rocher, vedoucí sekce řešení pro internetový prodej. „Podobně nakupující nechtějí dostat poškozené zboží nebo se potýkat s hromadou obalového materiálu.“

Zajišťujeme vysoce kvalitní suroviny

Divize Recycling je předním evropským zpracovatelem recyklujícím lepenku a papír v množství přes 5,2 milionu tun vlákenné hmoty ročně a jejím úkolem je dodávat vysoce kvalitní materiál do papíren společnosti DS Smith.  

Pro zajištění výroby kvalitního papíru a obalů jsou nezbytné důsledné zkoušky jakosti a konzistence papíru prováděné v rámci programu PACE. Prvním předpokladem je zajištění recyklovaných zdrojů požadované kvality za přijatelné ceny.

Todor Kostadinov, strojní operátor v bulharské papírně Trakia, vysvětluje: „Čím účinnější je dekontaminační proces, tím čistější papír dodáváme do papírny“ .Recyklace je budoucností pro naši planetu a já jsem pyšný, že mohu i svou prací přispět.“

Požadavky na kvalitu se neustále zvyšují. Striktní požadavky na export do Číny, které jsou součástí našich vizí Nácvik na budoucnost pro rok 2025, se v našem odvětví již objevují. 

Vyrábíme obaly

Nakonec na řadu přichází divize Packaging, která vytváří úhledné a poutavé lepenkové krabice připravené k prodeji, které se snadno rozbalují a jsou připraveny k recyklaci – čímž se vracíme na začátek dodavatelského cyklu. 

„U nás protáhneme kotouče papíru přes stroje na výrobu vlnité lepenky a krabic,“ říká Mika Nieminen, operátor ve finském závodu Tampere Box Plant. „Vždy usiluji o zajištění vysoké kvality výrobků a snažím se pracovat udržitelně prostřednictvím minimalizace odpadu a používáním inkoustů rozpustných ve vodě. Je skvělé být součástí tohoto dodavatelského cyklu!“

Hledíme vstříc budoucnosti

Provozní model cirkulární ekonomiky a špičkové oborové inovace zajistí neustálý a udržitelný růst společnosti DS Smith. Vlákenný materiál znovu a znovu prochází procesními cykly, při kterých vznikají cenné výrobky s minimálním odpadem a bez vzniku dominového efektu účinnosti dodavatelských řetězců zákazníků.

Podrobnější informace o našem provozním modelu naleznete v našem snímku Z krabice na krabici během 14 dnů.

Toto je třetí  v řadě  našich publikovaných článků z osmidílné série, ve které osvětlujeme procesy a hovoříme s našimi zaměstnanci, kteří jsou součástí řešení témat uvedených v naší Zprávě o udržitelnosti pro rok 2017. Více informací o opatřeních zavedených za účelem zdokonalení našeho dodavatelského cyklu a o našem postupu plnění cílů Cirkulární ekonomiky EU naleznete v naší Zprávě o udržitelnosti pro rok 2017.