Naše zásady

Jako firma dodržujeme zásady řádného řízení společnosti a máme zavedeny zásady, které tento závazek podporují.

Proces řízení je jednoduše řečeno soubor pravidel a postupů, kterými je společnost DS Smith vedena a kontrolována. Uplatňuje se v celé organizaci. Každý místní podnik musí mít zavedena pravidla a postupy, které zajišťují plné dodržování:

  • Místních zákonů
  • Mezinárodních předpisů
  • Zásad platných pro celou skupinu a divize
  • Pokynů vedení

Tím je zajištěno, že rozhodnutí jsou přijímána ve správný čas a na správné úrovni podniku po zvážení všech relevantních faktorů - od obchodní hodnoty až po riziko poškození pověsti.

 

Představenstvo

Představenstvo, které se formálně schází sedmkrát ročně, se skládá z výkonných ředitelů a vrcholového managementu. Společně odpovídají za dohled a řízení činnosti společnosti DS Smith a zároveň jménem akcionářů sledují výkonnost vedení. Představenstvo pověřilo výkonného ředitele skupiny vypracováním strategie skupiny a každodenním provozním řízením podniku.