Žádné míčky na skládku

Ve společnosti DS Smith Packaging máme udržitelnost v srdci. Jsme si také vědomi toho, že i pomocí malých kroků se dá dosáhnout velkých změn.

Tenisové míčky používané na kurtech po celé republice se zdají být malé a jejich recyklaci proto nebyla dosud věnována náležitá pozornost, ale věděli jste, že takových malých míčků se v Evropě ročně spotřebuje 71 milionů? To je více než čtyři tisíce tun odpadu, který nemusí končit na skládkách, ale může být v souladu s pravidly cirkulárního hospodářství recyklován a znovu využit.

Nastavili jsme si velice ambiciózní cíle udržitelnosti, které máme v plánu splnit do roku 2030. Jedním z nich je přechod na cirkulární ekonomiku a úplná eliminace firemních odpadů vyvážených na skládku. Proto jsme se spojili s iniciativou dropp bývalého bankéře Víta Glosera, která se v souladu s naší firemní filozofií zabývá sběrem použitých tenisových míčků, separací materiálu a jeho opětovným využitím.


image4e7ig.png

Designéři společnosti DS Smith Packaging navrhli jednoduché řešení sběru míčků v tenisových klubech do pevných kartonových displejů se zásobníkem. Displej je navržen tak, aby byl nepřehlédnutelný a zároveň se vešel i do prostor nejmenších tenisových klubů. Krabice naplněné míčky lze jednoduše vyjmout ze stojanu displeje a svézt na sběrné místo pro další využití.
Boxy jsou nejen recyklovatelné, ale jejich konstrukce je dostatečně pevná a odolná, aby mohly být používány opakovaně, protože nevytváření zbytečného odpadu je prvním krokem ke správnému cyklickému využívání zdrojů.
blobid0.png

Tenisové míčky jsou dále při zpracovávání drceny a probíhá separace pryžové drti od vláknitého meltonu. Získaná drť z tenisáků se může poté využívat různými způsoby. Cílem je, dát tomuto materiálu nový život. Například ve Francii z drtě vyrábí přístupové a manipulační povrchy pro invalidy a vozíčkáře, kteří žijí v ústavech či sociálních zařízeních, nebo povrchy na dětská hřiště. Američané z drtě vyrábějí tenisové kurty. Projekt dropp se momentálně zabývá jejím využitím při výrobě sportovních povrchů například na atletiku, volejbal, tenis, nebo pro dětská hřiště.
Úspěšná spolupráce může být příkladem pro další podobné projekty na podporu opětovného využívání zdrojů a omezení plýtvání.

Pojďme společně nastartovat změnu.