• Corporate
  • Media
  • Novinky
  • Společnost DS Smith urychluje plány na snížení emisí oxidu uhličitého a připojuje se k závazku udržet celosvětový růst teploty o 1,5 °C

Společnost DS Smith urychluje plány na snížení emisí oxidu uhličitého a připojuje se k závazku udržet celosvětový růst teploty o 1,5 °C

Dnes oznamujeme náš ambiciózní závazek přizpůsobit naše globální operace scénáři pro růst teploty o 1,5 °C, jak je stanoveno v Pařížské úmluvě o klimatu. Plán na dosažení 1,5 °C byl předložen k ověření iniciativě Science Based Targets (SBTi)*.

Abychom toho dosáhli, urychlujeme snižování emisí uhlíku u našich vlastních provozů i u našich partnerů a dodavatelů tím, že se zavazujeme snížit emise skleníkových plynů (GHG) v kategoriích 1, 2 a 3 o 46 % v absolutním vyjádření do roku 2030 ve srovnání s úrovní v roce 2019. Tyto cíle nás, člena iniciativy OSN Race to Zero, udrží v souladu s naším předchozím závazkem dosáhnout do roku 2050 čistých nulových** emisí uhlíku.

1.5 degrees graphic.jpg

"Dnešní oznámení je důkazem našich ambicí v oblasti snižování emisí uhlíku v rámci našeho dlouhodobého zaměření na udržitelnost. Tento závazek nejenže zajišťuje, že naše společnost je lídrem v oblasti snižování uhlíkové stopy, ale také zaručuje, že vyzýváme naše dodavatele a partnery, aby dělali totéž. Naše společnost má v nadcházejících letech ambiciózní plány růstu, protože vedeme přechod k oběhovému hospodářství, a tyto závazky jsou klíčovou součástí naší strategie udržitelnosti Now and Next, díky níž budeme vytvářet pozitivní dopad na lidi a planetu nyní i v budoucnu."

— Miles Roberts, Group Chief Executive at DS Smith

Investice do budoucnosti

Abychom tento závazek splnili, budeme v příštích 28 letech soustavně investovat do vlastních provozů. Investice budou směřovat do zavádění technických řešení nové generace, jako je například technologie kotlů na biometan. Budeme také využívat vlastní obnovitelné zdroje energie, jako je větrná a solární energie, a smlouvy o nákupu elektřiny, které nahradí elektřinu ze sítě.

web image carbon.jpg

Spolupráce s partnery

Budeme také spolupracovat se všemi našimi strategickými dodavateli, abychom je povzbudili k přijetí vědecky podložených cílů do roku 2027. Toto opatření vychází ze zpětné vazby od zainteresovaných stran, které se snaží spolupracovat s podobně smýšlejícími podniky, jež se zavázaly k plnění iniciativy Science Based Targets a k dodržování zásady Net Zero spolu se závazkem k oběhovému hospodářství. V rámci tohoto přístupu budeme úzce spolupracovat s partnery, dodavateli, zákazníky a tvůrci strategií, abychom společně řešili změnu klimatu prostřednictvím oběhového hospodářství v souladu s našimi ambiciózními cíli.

Závazek nulových emisí Net Zero

Podporou pro splnění těchto závazků je ambiciózní plán přechodu na Net Zero, který stanoví klíčová strategická opatření a milníky, jež budou určovat náš přechod na nulové emise. Plán, který bude zveřejněn letos v létě, je v souladu s naší strategií růstu a nastiňuje iniciativy, které budou realizovány, přičemž prioritou jsou největší zdroje emisí skleníkových plynů***.

GHG emissions reduction graphic.jpg

"Zpráva nadace EMF, Completing the Picture: Přestože je přechod na obnovitelné zdroje energie pro řešení změny klimatu zásadní, téměř polovina celosvětových emisí skleníkových plynů pochází ze způsobu, jakým vyrábíme a používáme výrobky a potraviny. Abychom se s těmito emisemi vypořádali a dosáhli cílů stanovených v Pařížské dohodě, potřebujeme oběhové hospodářství - takové, které je navrženo tak, aby eliminovalo odpad, zajišťovalo oběh výrobků a materiálů a regenerovalo přírodu. Dnešní oznámení ukazuje, že náš strategický partner, společnost DS Smith, se zavázal k ambiciózním opatřením v oblasti obnovitelných zdrojů energie i oběhového hospodářství."

— Andrew Morlet, CEO at the Ellen MacArthur Foundation

"Po konferenci COP26 ještě nikdy nenastal tak důležitý okamžik, kdy mohou podniky ukázat, jak podporují boj proti globálnímu oteplování. Společnost DS Smith má jedinečnou pozici k tomu, aby svým zákazníkům pomáhala prostřednictvím dodávek cirkulárních řešení. D dnešní oznámení nám to umožní s ještě větším dopadem."

— Wouter van Tol, Head of Government, Community Affairs & Sustainability at DS Smith

**Iniciativa Science Based Targets zapojuje a podporuje společnosti při určování toho, o kolik a jak rychle musí snížit své emise skleníkových plynů.

**Termín "Net Zero" označuje rovnováhu mezi množstvím vyprodukovaných a odvedených skleníkových plynů z atmosféry. 

*** Plán přechodu na Net Zero společnosti DS Smith zohledňuje budoucí náklady na emise uhlíku, dostupnost technologií a komodit a prognózy nákladů. Plán bude pravidelně aktualizován, podporován důkladnými řídicími procesy a pravidelně oznamován zainteresovaným stranám.