Informace pro obchodní partnery

Jako společnost dbáme na dodržování nejnovějších standardů v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i ochrany životního prostředí. Svoje odhodlání vynikat v těchto oblastech prezentujeme prostřednictvím našich politik a dlouhodobých závazků.

Zajišťujeme, aby naši dodavatelé splňovali stejné standardy, které uplatňujeme na naše vlastní provozy.