packaging for clothing, tetxile, footwear, luggage

Tekstiil, rõivad, jalatsid ja kotid

Sellel väga mitmekesisel turul on väga erinevaid tarbijavajadusi ning seetõttu on vajaminevate pakendite hulk väga suur.

Lisaks väljapanekutele peavad tarbijat ligi tõmbama ka tarbijapakendid. Seda tüüpi pakendid peavad aga olema väga lihtsalt loetavad värvi, tüübi ja suuruse osas ning lisaks sisaldama ka vargusvastaseid mehhanisme.

Nende turgude suuremad tootjad ja jaemüüjad kasutavad kauplustes toodete kaitseks ja esitluseks lainepapist pakendeid.

Üha rohkem kasutatakse peenematriibulist pappi, et pakend oleks ühtaegu vastupidav ja võimaldaks pealetrükki. Uued tehnoloogiad, nt RFID-kiibid lainepapist pakendite sees, võimaldavad ettevõtetel parandada oma jälgimis- ja võltsimisvastaseid võtteid.