glass-ceramics-packaging.jpg

Keraamika ja klaas

Lainepapist pakendite tõestatud kaitse-eelis ei ole võrreldavgi ühegi teisega, kui kõne all on õrnad kaubad, nt klaas ja keraamika.

Lainepapist pakend pakub ka kõrget trükikvaliteeti, mis ei toeta mitte üksnes toodet, vaid kaude ka tootja brändi.

Keraamika ja klaasi atraktiivseks väljapanekuks kaupluses tuleks kaaluda uusimaid lahendusi trükitehnikas ja müügiväljapanekute vallas. Lisaks aitavad meie teadmised pakendusmasinate süsteemi kohta tõsta meie klientide tootlikkust.