confectionary-market.jpg

Bomilla maiustused saavad parema pakendi

Bomilla on juba 1926. aastast peale tootnud imelisi maiustusi ning kvaliteetšokolaadi. Nad soovisid oma kvaliteetsetele maiustustele pakendit, mis pakuks samal tasemel kõrget kvaliteeti.

Ülesanne: Tõsta pakendamise automatiseeritust ja kvaliteeti

Senine disain nõudis suuremahulist käsitsi liimimist, kuna formaat ei olnud automatiseerimiseks küllalt stabiilne. Sellest tulenevalt ei rahuldanud kvaliteet Bomilla soove ning muutis kogu tootmisprotsessi ebavajalikult pikaks ja kalliks ning kvaliteedi ebaühtlaseks.

Meie lähenemine: Parem pakendidisain ja parimad materjalid

DS Smithi Poolas Kielces asuv arendusmeeskond töötas välja uue disaini, kus on kasutatud täiendavat papiriba. See võimaldas pakendit automaatselt liimida ühe osana tootmisprotsessist ning andis tulemuseks ühtlasema ja parema kvaliteediga pakendi senisest madalama hinnaga. Tänu kõrgemale ja ühtlasemale kvaliteedile näeb pakend ka parem välja.

Tulemused: Madalamad kulud, suurem tõhusus, juhitud riskid

  • Madalamad tootmiskulud tänu automaatsele liimimisele 
  • Suurem tootmisjõudlus tänu kiiremale ja automaatsemale pakendamisprotsessile
  • Väiksemad tootkahjustused tänu kvaliteetsemale pakendile
  • Suurem keskkonnasõbralikkus tänu vähemale materjalikulule
  • Kiirem tellimuste täitmine ja klientide suurem rahulolu