Jäätmete ja reostuse vähendamine

Jäätmete ja reostuse vähendamine ringlahenduste abil

Pollution banner.JPG

Me kasutame oma disainipõhimõtteid ja innovatsioonitiime tarneahelaid lühendavate ja lihtsustavate pakendilahenduste loomiseks. Me soovime tagada, et pakendamine ei anna ainult head eeskuju, vaid juhib ringmajanduse võimaldamist ja ringmajandusele üleminekut suures mastaabis.

PRAEGU... 

Me eemaldame aastaks 2025 miljard üksust probleemset plasti supermarketite riiulitelt. 

KUIDAS?

  • Jätkame oma plasti asendamise strateegia elluviimist põhikategooriatele ja võtmeklientidele keskendudes
  • Tuvastame raskesti ringlussevõetavate esemete esikümne ja leiame lahendused nendega seotud probleemidele
  • Optimeerime transporti, arendades lahendusi "õhu vedamisele" lõpu tegemiseks

EDASPIDI...

Me kasutame aastaks 2030 pakendamist ja ringlussevõttu probleemse plasti asendamiseks, klientide süsinikumõju vähendamiseks ja tarbijapakendijäätmete tekke välistamiseks.

KUIDAS?

  • Me loome uusi ärimudeleid võitluseks e-kaubanduse jäätmete kasvuga.
  • Me uurime uusi materjale.
  • Me pakume süsinikuneutraalseid pakendeid.

JUHTUMI KIRJELDUS

KOOSTÖÖ AQUAPAKIGA MAAILMA PLASTIREOSTUSE KRIISI LAHENDAMISEKS

Aquapak Hydropol.jpg

Igal aastal jõuab maailmamerre vähemalt 8 miljonit tonni plasti. Meie teadus- ja arendustiim teeb koostööd mittemürgiseid merele ohutuid lahustuvaid polümeere tootva Aquapakiga uue jätkusuutliku Hydropol™-i nimelise polümeeri tootmiseks. See on uuenduslik lahendus kombineeritud materjalide probleemile supermarketites, esmatarbekaupade pakendamisel ja e-kaubanduses. Hydropol™-iga kaetud paber on suure tõmbe-, rebimis- ja torkekindlusega. Rasvad ja gaasid ei suuda sellest läbi tungida. Hydropol™-i saab kasutada:

  • plastlaminaadina
  • akendega pakenditele
  • pabertaldrikute katmiseks 

Hydropol™ on 100% biolagundatav, soojas/kuumas vees lahustuv, sellest ei moodustu kahjulikku mikroplasti ja see on merele ohutu. Seda saab kiustada ilma negatiivsete mõjudeta paberi ringlussevõtu voos plastijäätmete vähendamiseks ning prügilasse ladestamise ja muude kõrvaldamiskulude alandamiseks.

KUIDAS ME OMA EESMÄRGI SAAVUTAME?

JÄTKUSUUTLIKKUST KÕIGE KESKMESSE SEADES

Meil kulub kartongpakendi valmistamiseks, kasutamiseks, kogumiseks ja ringlusse võtmiseks vajaduse ja võimaluse korral ainult 14 päeva. Me oleme ambitsioonikad innovatsiooni kasutamisel võitluses maailma mõnede kõige keerukamate jätkusuutlikkuse väljakutsete ja probleemidega.

ME UUENDAME ÜHESKOOS

Me võtame suured väljakutsed ette tervikuna, mitte osade kaupa, et leida vastuseid, mis võivad jääda muidu märkamata või kättesaamatuks. Me pakume oma klientidele disainist tootmise ja tarnest ringlussevõtuni kõigi jaoks jätkusuutlikku ühislahendust.