Loodusvarade kaitse

Jätkame metsade ja nende bioloogilise mitmekesisuse eest hoolitsemist

Protecting Natural Resources Banner.JPG

Kasutame võimalikult vähe loodusressursse, kasutades ära innovatsiooni ja disaini, et pakkuda vähema eest klientidele rohkem.

TÄNA...

Aastaks 2025 optimeerime kiudude kasutamist üksikute tarneahelate jaoks 100% meie uutest pakendilahendustest

KUIDAS?

  • Pakendikujunduse optimeerimine meie juhtiva pakendiuuenduse tegevusplatvormi (PACE) kaudu
  • Iga üksiku karbi elutsükli optimeerimiseks vaadake üle klientide tarneahelad ja -andmed
  • Kiudude optimeerimise nõuded tootearenduses

TULEVIKUS..

Aastaks 2030 on meie eesmärgiks optimeerida kõikide kiudude tootmist igas tarneahelas

KUIDAS?

  • Koostöös klientidega jõudluse mahu täpseks arvestamiseks
  • Töötada välja uuenduslikud abivahendid klientide tarneahelate ja segmentide mõistmiseks
  • Kiudude optimeerimine üksikute tarneahelate jaoks pakendikujunduses

JUHTUMIUURING

KAITSEME ÜLEMAAILMSET METSANDUST

Natural resources case study.jpg

Maailmas oleks ringlussevõetud kiud otsa saanud 6–18 kuuga ilma uute kiudude kasutuselevõtmiseta. Oleme keskendunud sellele, et oma toodetes kasutada ainult 100% ringlussevõetud või FSC tarneahela sertifikaadiga paberit ja tagama, et 100% meie tehastest omaksid FSC tarneahela sertifikaate. Haldame kõiki 14 000 hektarit vastutustundlikult hooldatavaid metsi ja oleme pühendunud jätkusuutliku metsamajandamise sertifikaadi omandamisele aastaks 2021. Oleme Forest Stewardship Council® liikmed ja oleme toetanud oma suurimat paberitarnijat metsanduse ja bioloogilise mitmekesisuse küsimustega tegelemisel. Oleme pakkunud metsandusalast haridust ja muud tuge ka kohalikele sõltumatutele maaomanikele ning jätkame oma keelu kehtestamist kiududele, mis pärinevad 12 riskiriigist.

KUIDAS ME OMA EESMÄRKI KOHALDAME

KESKENDUMINE JÄTKUSUUTLIKKUSELE

Valmistame, kasutame, kogume ja taaskasutame papp-pakendeid 14 päeva jooksul. Oleme ambitsioonikad innovatsiooni osas, et tulla toime maailma keerukamate jätkusuutlikkuse alaste väljakutsetega.

ÕIGETE STRATEEGIATE VÄLJATÖÖTAMINE

Meie eksperdid teevad klientidega nende vajaduste mõistmiseks tihedat koostööd. Üheskoos leiame võimalusi, kuidas aidata kaasa tänapäevaste võimaluste pakkumisele toodete tarnimiseks suures mahus.