Inimeste ettevalmistamine ringmajandusele üleminekul

Oleme kohalikele koolidele loonud ringmajanduse aine alased tunnikavad

Equipping people banner.jpg

Me tahame rajada teed ringmajanduse poole, kaasates ja harides oma inimesi, tööstust ja järgmist põlvkonda.

TÄNA...

2025. aastaks plaanime kaasata 100% oma inimestest ringmajandusse

KUIDAS?

  • Koolitame kõiki oma 700 disainerit ringmajanduse disaini põhimõtetel
  • Parimate tavade ringmajanduse koolitusprogrammide juurutamiseks arendame suhteid Ellen MacArthuri fondiga

TULEVIKUS..

Aastaks 2030 kaasame ringmajanduse ja ringmajanduslike eluviisidesse 5 miljonit noort

KUIDAS?

  • Meie partnerluse kaudu Ellen MacArthuri fondiga
  • EL programmid
  • Koolitundide ainekavade ja teavitustegevus nii näost näkku kui ka digitaalsete platvormide kaudu

JUHTUMIUURING

Jätkusuutlikku eluviisi õpetamine inspireerivas uues klassiruumis

School Case Study Image.jpg

Koostöös Ellen MacArthuri fondiga toetame Ungaris Budapesti äärelinnas asuvat algkooli, mille tegevus teenib alahinnatud kogukonna huve. Tegemist on alternatiivõpet teostava kooliga, kus osa õppetööst ja tegevustest toimub koolist väljaspool, keskendudes jätkusuutlikkusega seotud projektidele, sealhulgas prügikogumise ja puude istutamisega. Uue klassiruumi ehitamiseks on DS Smithi heategevusfond eraldanud 20 000 naelsterlingi suuruse rahalise toetuse, pakkudes stimuleerivat keskkonda ringmajanduse õpetamise toetamiseks. Valminud klassiruumi on tulevaste põlvkondade harimise jaoks lihtne hooldada ning see on inspireeriv ja motiveeriv ruum, kus lapsed tahavad aega veeta ja õppida

KUIDAS ME OMA EESMÄRKI RAKENDAME

KESKENDUMINE JÄTKUSUUTLIKKUSELE

Valmistame, kasutame, kogume ja taaskasutame papp-pakendeid 14 päeva jooksul. Oleme ambitsioonikad innovatsiooni osas, et tulla toime maailma keerukamate jätkusuutlikkuse alaste väljakutsetega.

ÕIGETE STRATEEGIATE VÄLJATÖÖTAMINE

Meie eksperdid teevad klientidega nende vajaduste mõistmiseks tihedat koostööd. Üheskoos leiame võimalusi, kuidas aidata kaasa tänapäevaste võimaluste pakkumisele toodete tarnimiseks suures mahus.