Süsinikdioksiidi vähendamine

Vähendame aasta-aastalt oma süsinikdioksiidi jalajälge

Driving Carbon Reduction banner.jpgSüsinikujälje vähendamine on jätkuvalt oluline osa meie strateegiast ja äritavadest.

TÄNA...

2030. aastaks vähendame oma CO2 heitkoguseid 30% võrreldes 2015. aasta algtasemega

KUIDAS?

  • LED-valgustuse paigaldamine erinevatesse kohtadesse säästab juba 6201 tonni süsiniku heitkoguseid aastas
  • Kemsley paberivabriku uus soojus- ja elektri koostootmisjaam peaks süsinikdioksiidi heitkoguseid vähendama 36 000 tonni aastas

TULEVIKUS..

2030. aastaks vähendame oma CO2 heitkoguseid 30% võrreldes eelneva toodanguga

KUIDAS?

Integreerida ISO 50001 igapäevastesse tehase toimingutesse, et juhtida käitumuslikke ja organisatsioonilisi muutusi ja vastavust

  • Analüüsida andmeid toimivuse mõistmiseks ja parimate tavade juurutamiseks erinevates tehastes
  • Parandada oma tehaste energiatõhususe pidevat paranemist
  • Kütuse vahetamine, nt. jäätmetest saadav energia, päikeseenergia

JUHTUMIUURING

SÜSINIKU HEITEKOGUSE VÄHENDAMINE, INVESTEERIDES MEIE PABERIVABRIKUTESSE

Carbon Case Study.jpgKliimamuutused on jätkuvalt üks suurimaid ülemaailmseid probleeme, olles teisel kohal peale hiljutist COVID-19 pandeemiat. Hetkel ehitame Kemsley paberivabrikusse nüüdisaegset soojuse ja elektri koostootmisrajatist. Uus tehas võimaldab vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid 36 000 tonni aastas. (Samaväärne 30 000 keskmise suurusega autoga, mis sõidavad üle 6000 miili aastas.) Kui see 2021. aastal kasutusele võetakse, on selle elektriline võimsus c75MW, tagades meie tootmisprotsesside jaoks auru ja elektrienergiat. Kemsley paberivabrikus igal aastal toodetud 830 kT tonni paberit parandab ressursitõhusust veelgi, aidates kaasa meie kohustusele vähendada CO2 heitkoguseid 2030. aastaks 30% võrra.

KUIDAS ME OMA EESMÄRKI RAKENDAME

KESKENDUMINE JÄTKUSUUTLIKKUSELE

Valmistame, kasutame, kogume ja taaskasutame papp-pakendeid 14 päeva jooksul. Oleme ambitsioonikad innovatsiooni osas, et tulla toime maailma keerukamate jätkusuutlikkuse alaste väljakutsetega.

ÕIGETE STRATEEGIATE VÄLJATÖÖTAMINE

Meie eksperdid teevad klientidega nende vajaduste mõistmiseks tihedat koostööd. Üheskoos leiame võimalusi, kuidas aidata kaasa tänapäevaste võimaluste pakkumisele toodete tarnimiseks suures mahus.