• Corporate
  • Meedia
  • Uudised
  • Kas merevetikaid saaks kasutada alternatiivse kiuallikana paberi ja pakendite valmistamisel?

Kas merevetikaid saaks kasutada alternatiivse kiuallikana paberi ja pakendite valmistamisel?

Me uurime DS Smith'is, kuidas saaks merevetikakiudu kasutada toormaterjalina paberi- ja pakenditoodete valmistamisel, arvestamaks nii meie klientide kui tarbijate üha suurema nõudlusega jätkusuutlike kaupade järele.

seaweed.png

Me uurime DS Smith'is, kuidas saaks merevetikakiudu kasutada toormaterjalina paberi- ja pakenditoodete valmistamisel, arvestamaks nii meie klientide kui tarbijate üha suurema nõudlusega jätkusuutlike kaupade järele.

See võimaldaks meie tööstusharus esmakordselt kasutada merevetikaid kogu meie pakendivõrgustikus alternatiivse kiuallikana puidule. Pärast esmaste katsete tegemist kavatseme uurida ka merevetikate potentsiaali täita kaitsekihina toimides olulist rolli plastist vabanemisel, et asendada paljude erinevate toidukaupade kaitsmiseks kasutatavaid naftal põhinevaid pakendeid.

Me suhtleme mitmete biotehnoloogia firmadega, et uurida merevetikakiu kasutamist paljudes erinevates pakenditoodetes, nagu pappkastid, pakkepaber ja kartongalused.

Meie kui jätkusuutlikkuse liidri poolt alternatiivsete toormaterjalide tehtavatel uuringutel on potentsiaali osutuda tõeliseks pöördepunktiks meie klientidele, kes soovivad üha enam minimaalse keskkonnamõjuga lihtsalt ringlusse võetavaid tooteid.

Thomas Ferge
DS Smith'i paberi ja kartongi arendusdirektor

Merevetikad on üks mitmetest alternatiivsetest looduslikest materjalidest, mida me lähemalt uurime, ja kuigi enamik inimesi seostab neid tõenäoliselt sushi koostisainena, võib neile leiduda mitmeid erutavaid rakendusi.

Thomas Ferge
DS Smith'i paberi ja kartongi arendusdirektor

Merevetikatel on tänu arvukatele erinevatele võimalikele rakendustele üha kasvav turg. Ainuüksi Euroopa merevetikatööstuse väärtuseks prognoositakse peaaegu 8 miljardit naela 2030. aastaks, millega genereeritaks umbes 115 000 töökohta1.

Merevetikaprojekt kuulub meie poolt sel aastal juba varem välja kuulutatud 100 miljoni naelasesse ringmajanduse teadus- ja arendustöö programmi. Selle programmi raames tehtav töö looduslike kiududega hõlmab ka muid uuenduslikke looduslikke materjale nagu õled, harilik kanep, siidpööris ja puuvill, aga ka tavatumaid kiuallikaid nagu kaelus-vaigulill ja põllundusjäätmeid nagu kakaoubade koored ja suhkruroo pressimisjäätmed – suhkruroo töötlemisel ülejäävad tselluloosikiud.

Ringmajandus on meie Praegu ja edaspidi strateegia tuumaks. See strateegia keskendub silmuse sulgemisele parema disaini abil, loodusvarade kaitsmisele igat kiudu maksimaalselt ära kasutades, jäätmetekke ja reostuse vähendamisele ringlahenduste abil ja inimeste ettevalmistamisele ringmajandusele ülemineku juhtimiseks. DS Smith toodab aastaks 2023 üksnes 100% taaskasutatavaid või ringlussevõetavaid pakendeid ja aastaks 2030 on seatud sihiks kõigi oma pakendite ringlussevõtt või taaskasutamine.

1. "Seaweed for Europe: Hidden champion of the ocean report" (oktoober 2020)