Zpráva o udržitelnosti 2022

Každý rok zveřejňujeme komplexní zprávu o udržitelnosti, ve které podrobně popisujeme pokrok v plnění naší strategie udržitelnosti Pro Dnešek a Pro Budoucnost.

Od vyhlášení naší strategie udržitelnosti Pro Dnešek a Pro Budoucnost jsme dosáhli obrovského pokroku - nahradili jsme problematické plasty, snížili emise skleníkových plynů a poskytli inovativní recyklační řešení v rámci rozšiřování oběhových návrhů pro naše zákazníky a společnost.

Nejdůležitější výsledky za období 2021/22

 • V letošním roce bylo dosaženo cíle 100 % recyklovatelných nebo opakovaně použitelných obalů
 • 313 milionů kusů problematických plastů nahrazených recyklovatelnými alternativami od roku 2020/21
 • 29% snížení emisí skleníkových plynů na tunu produkce od roku 2015
 • Stanovení vědecky podloženého cíle 1,5 °C
 • Snížení emisí skleníkových plynů v oblastech 1, 2 a 3 o 46 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2019 a dosažení čistých nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050
 • Snížení odběru vody na tunu produkce o 5 % u papíren v oblastech s nedostatkem vody od roku 2019/20 a získání ocenění CDP Water Security "A List"
 • Snížení počtu neshod se souhlasy s vypouštěním na polovinu oproti loňskému roku
 • 2,3 milionu lidí zapojených do oběhového hospodářství a oběhového životního stylu
 • 100 % našich závodů se v tomto roce zapojilo do komunitních aktivit
 • Snížení četnosti nehod o 6 % v tomto roce
 • 50 % našich lidí aktivně zapojených do oběhového hospodářství v tomto roce
 • Od roku 2020/21 spuštěno 100 projektů v oblasti biologické rozmanitosti, které zlepšují přírodu v našich místních komunitách.

 

DS Smith ESG Databook 2022

Naše databanka je připravena jako doplněk ke zprávě o udržitelnosti pro zainteresované strany, které požadují větší míru kvantitativních podrobností o nefinanční výkonnosti společnosti DS Smith.

 

Zpráva o udržitelnosti 2022 je aktualizací našeho pokroku v plnění naší strategie udržitelnosti Pro Dnešek a Pro Budoucnost, která se zaměřuje na výzvy v oblasti udržitelnosti, kterým čelíme dnes, i na ty, které budou mít dopad na budoucí generace.

Slavíme dosažení devíti z našich cílů strategie udržitelnosti Pro Dnešek a Pro Budoucnost, od výroby 100% recyklovatelných nebo opakovaně použitelných obalů po stanovení vědecky podloženého cíle 1,5 °C, potvrzeného iniciativou Science-based Targets (SBTi), a provedení našeho vůbec prvního hodnocení rizik v oblasti lidských práv.

Dodrželi jsme své závazky, že 100 % papírů je recyklováno nebo certifikováno v rámci zpracovatelského řetězce, 100 % závodů ohrožených nedostatkem vody dodržuje plány na zmírnění nedostatku vody a 100 % našich závodů se zapojuje do komunitních aktivit.

Sdílíme naši víru, že oběhové hospodářství je klíčové pro dosažení uhlíkové neutrality, a jak do oběhového hospodářství zapojujeme naše zákazníky, od našich metrik cirkulárního designu, které pomáhají našim zákazníkům dělat udržitelnější rozhodnutí, až po naše zásady cirkulárního, které zajišťují, že naše obalová řešení jsou navržena tak, aby byla vhodná pro oběhové hospodářství.

Náš vědecky podložený cíl 1,5 °C

V letošním roce byl v rámci iniciativy Science-Based Targets (SBTi) potvrzen náš vědecky podložený cíl 1,5 °C, který spočívá ve snížení emisí skleníkových plynů v oblastech 1, 2 a 3 o 46 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2019 a v dosažení nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050.

Budeme podporovat 100 % našich strategických dodavatelů, aby si do roku 2027 stanovili vlastní cíle založené na vědeckých poznatcích. Tento cíl nás, jako člena iniciativy OSN Race to Zero, udrží v souladu s naším závazkem dosáhnout do roku 2050 nulových emisí. V nadcházejících letech máme ambiciózní plány růstu, protože vedeme přechod k oběhovému hospodářství. V rámci toho budeme spolupracovat s partnery, dodavateli, zákazníky a tvůrci politik na společném řešení změny klimatu prostřednictvím oběhového hospodářství.

A konečně, naše zpráva je v souladu se standardy GRI a SASB (kontejnery a obaly), což odpovídá osvědčeným postupům v oblasti ESG reportingu.