Redukce uhlíkové stopy

Rok za rokem snižujeme náš dopad na množství uhlíku.

Podle našeho nedávného hodnocení významnosti mají změny klimatu vysokou prioritu pro naše zainteresované strany, které od společností stále více očekávají, že pomohou zabránit nejhorším dopadům změn klimatu. Přestože jsme za posledních deset let dosáhli snížení emisí o 31 % a zároveň jsme výrazně rozvíjeli naše podnikání, uvědomujeme si, že máme příležitost jít dál a rychleji.

V roce 2020/21 jsme vyzvali konzultanty, aby optimalizovali náš plán dekarbonizace a připravili půdu pro to, aby naše oběhové obaly hrály významnou roli v pomoci značkám a spotřebitelům snížit jejich uhlíkovou stopu.

Zavázali jsme se, že do roku 2050 dosáhneme nulových emisí a do roku 2030 snížíme absolutní emise uhlíku o 46 % ve srovnání s rokem 2019.

V nadcházejících měsících budeme usilovat o potvrzení našeho cíle ze strany iniciativy Science-Based Targets (SBTi), čímž připravíme půdu pro to, aby naše oběhové obaly mohly hrát významnou roli v pomoci značkám a spotřebitelům snižovat jejich uhlíkovou stopu.

DNES a V BUDOUCNU...

Do roku 2030 snížíme emise CO2e  o 46 % na tunu produkce ve srovnání s rokem 2019 a do roku 2050 dosáhneme nulových emisí.

Jak?

Strategicky investujeme do obnovitelných zdrojů energie, zelené elektřiny a energetické účinnosti.

  • Přeměna páry z výroby na vytápění našich prostor
  • Rozšíření anaerobního fermentoru
  • Nákup zelené elektřiny
  • Modernizované plynové turbíny

Stanovujeme nové standardy v oblasti palivové účinnosti a přecházíme na solární, větrnou, geotermální, vodní a vodíkovou energii, kde je to možné. K dnešnímu dni jsme od roku 2015 dosáhli 23% snížení emisí CO2e na tunu produkce na srovnatelné bázi, čímž jsme předběhli náš cíl. K tomu přispěly především investice do modernizace zařízení a nákupu ekologické energie v našich závodech.

Náš vedoucí oddělení energetické účinnosti Martin Mead popisuje, jak investujeme do energetické účinnosti a ekologických energetických technologií, abychom i nadále snižovali emise uhlíku.

Kupte si udržitelné obalové produkty nebo zjistěte více o tom, jak může naše nová strategie prospět vašemu podnikání.