Úspora prostoru i času korporace JLR díky kontejneru pro hromadnou přepravu nárazníků

Společnost Jaguar Land Rover potřebovala nový design svých obalů pro jednotlivou i hromadnou přepravu předních nárazníků po celém světě. Hlavním požadavkem na nový design bylo dosažení maximálního využití kontejneru a snadné sestavení obalu.

Úkol:

Vytvořit snadno sestavitelný, stavebnicový obal pro uložení 5 až 7 jednotlivých automobilových nárazníků, který by umožňoval stohování 10 až 12 obalů na výšku. Cílem byl jednoduše sestavitelný obal, který by umožnil doručení  jednotlivých nárazníků konkrétním prodejcům prostřednictvím přepravců.

Přístup:

Každý jednotlivý obal je vyroben z jednoho kusu vysokozátěžové vlnité lepenky. Konstrukce obalu chrání choulostivé části výrobku a přesně obepíná obrysy nárazníku, díky čemuž lze jednotlivé obaly vkládat do sebe a pevně spojit pomocí důmyslných zajišťovacích chlopní, které eliminují potřebu dalšího spojování. Za účelem zajištění kompletní ochrany výrobku jsou všechny odhalené části nárazníku kryty bublinkovou fólií ochranného vaku. Obal je opatřen vhodně umístěnými otvory pro ruce, které zabezpečují snadnou manipulaci.

Vnější přepravní kontejner na nárazníky se dodává v podobě stavebnice, což umožňuje maximalizaci při využití přepravní kapacity. Obaly jednotlivých nárazníků, dřevěné podpěry a vaky jsou umístěny uvnitř vnějších přepravních kontejnerů, které jsou následně pro účely přepravy sbaleny. Přepravní kontejner sestává z palety a připojeného vnějšího „Pop-Up“ boxu, který lze snadno sestavit s použitím dřevěných rohů.

Přínosy:

  • O 125 % více přepravených nárazníků na vozidlo než v případě předchozí verze (90 oproti 40)
  • O 32 % více přepravených nárazníků na přepravní box než v případě předchozí verze (50 oproti 38)
  • Skoro 100% nárůst skladovací efektivity ve skladu (8,89 nárazníku/m2 oproti 4,7 nárazníku/m2)
  • Úspora času díky jednodílné samouzamykací konstrukci primárního obalu
  • Lepší ergonomické vlastnosti pro prodejce, kteří mohou jednotlivé nárazníky vybalovat rychleji a snadněji