kotipizza.jpg

Společnost Kotipizza zvyšuje prodej díky reklamě Easyad

Pravděpodobně nejznámější značka pizzy ve Finsku, Kotipizza, vlastní 270 pizzerií po celé zemi. Řetězec funguje na bázi frančízy a zaměřuje se na udržitelnost a suroviny z místních zdrojů.

Řetězec Kotipizza soupeří o zákazníky s ostatními restauracemi a supermarkety nabízejícími hotová jídla, a proto se pobočka Kotipizza ze čtvrti Haukilahti ve městě Espoo rozhodla svou pizzerii zviditelnit.

Úkol

Pizzerie Kotipizza  ve městě Espoo se nachází v obchodní čtvrti spolu s dalšími podniky. Ačkoliv se Kotipizza vyznačuje pizzou vysoké kvality, úžasné chuti a navíc slušným množstvím svých příznivců, přesto se majitel pizzerie rozhodl najít nové způsoby zvýšení prodeje.

Naše řešení

Za účelem dosažení vyššího prodeje navrhla společnost DS Smith, aby Kotipizza vyzkoušela lokálně zaměřenou venkovní reklamu Easyad. Venkovní reklama představuje snadný a účinný způsob propagace s viditelnými výsledky.

Za účelem zvýšení prodeje pizzerie byly podél rušné ulice v blízkosti pizzerie umístěny jasně viditelné reklamy Easyad pizzerie Kotipizza, které byly každé čtyři týdny obměňovány. Rámy reklamy byly vyrobeny z materiálů odolných povětrnostním vlivům a samotná reklama pak z vlnité lepenky se speciálním povrchem odolným nepříznivému počasí. Reklama z vlnité lepenky může mít i třírozměrnou podobu, kterou lze vyjmout z rámu, díky čemuž je ještě zřetelnější. Po použití může být vlnitá lepenka recyklována jako běžný papírový odpad.

Od okamžiku, kdy pizzerie Haukilahti Kotipizza začala používat reklamu Easyad, její prodej výrazně vzrostl. V závislosti na reklamě a propagovaném výrobku se srovnatelné prodeje v jistých případech až zdvojnásobily. Nejnižší úroveň zvýšení prodeje činí přibližně 36 %. Reklama také pomohla zvýšit prodej dalších výrobků pizzerie i přesto, že nebyly propagovány.

Výsledek

  • Vyšší prodej nejméně o 36 % od okamžiku, kdy pizzerie Haukilahti Kotipizza začala používat reklamu Easyad.
  • Reklama Easyad představuje účinný způsob místní propagace a přivádí do pizzerie Kotipizza více zákazníků.
  • Pozitivní dopad na životní prostředí, neboť reklama Easyad z vlnité lepenky je zcela recyklovatelná, což koresponduje s ekologickým smýšlením společnosti Kotipizza.
  • Bezproblémový servis pro pizzerii Kotipizza, neboť společnost DS Smith dodává reklamní stojany Easyad, reklamní tiskoviny i instalační práce.