Automatizace zvyšuje efektivitu pro společnost Ritter Sport

Automatizované řešení balicího procesu zvýšilo efektivitu napříč dodavatelským řetězcem společnosti Ritter Sport a posílilo její prodeje.

Společně se společností Ritter jsme pracovali na vývoji inovativního displeje pro jejich 100g a 250g tabulky čokolády, který by byl použitelný po celém světě a který by zajišťoval konzistentnost značky v různých zemích a maximální efektivitu napříč dodavatelským cyklem společnosti.

S využitím našeho konzultačního procesu OptimSolutions jsme zrevidovali celý balicí proces společnosti Ritter s cílem navrhnout intuitivní balicí řešení, které se bude snadno zavádět a rozvíjet a které zajistí maximalizaci příležitosti zvýšit prodej.

Náš unikátní koncept je založen na principu stavebních bloků. Standardizovali jsme horní a boční panely s cílem zjednodušit balení a také minimalizovat počet různých dílů. Výsledkem je možnost vytvořit displeje různých tvarů a velikostí nesoucích rozličné množství tabulek čokolády s využitím pouze malého počtu dílů.

Vůbec poprvé nejsou paletky umísťovány ručně, nýbrž strojově. Dokonce i umísťování jednotlivých paletek a lepení jejich šachet probíhá automaticky, což vede k výraznému zvýšení efektivity.

Svažující se přihrádky zajišťují snadné sklouzávání tabulek čokolády, jakmile je některá odebrána, díky čemuž jsou výrobky neustále k dispozici a není zapotřebí dalšího doplňovacího systému.

Jednotnost výšek displejů a symetrie jejich konstrukcí zajišťují konzistentní prezentaci různých skupin výrobků značky v místě prodeje. Díky logu a základním vizuálním prvkům známým na národní i mezinárodní úrovni může být inovativní obalové řešení použito napříč všemi trhy společnosti Ritter Sport.