Pro dnešek. A pro budoucnost

Naše strategie udržitelnosti.

Jak se tempo změn ve světě zrychluje, spotřebitelé očekávají stále více od zboží a služeb, které kupují. Současně se očekává, že společnosti všech druhů musí radikálně omezit svůj dopad na přírodu. A, pokud je to možné, mít pozitivní vliv na lidi a planetu.

Udržitelnost je jádrem našeho obchodního modelu a je klíčová pro účel naší společnosti – Nové obaly pro měnící se svět. Jsme hrdí na to, že můžeme zahájit naši novou strategii udržitelnosti Pro dnešek a pro budoucnost, zaměřenou na výzvy udržitelnosti, kterým čelíme dnes a také na ty, které budou mít dopad na budoucí generace.

Naše nová strategie udržitelnosti Pro dnešek a pro budoucnost se zaměřuje na uzavření cyklu prostřednictvím lepšího designu, ochranu přírodních zdrojů využití maxima každého vlákna, snížení množství odpadu a znečištění prostřednictvím cirkulárních řešení a vybavení lidí vědomostmi, aby dokázali řídit přechod na oběhové hospodářství.