BIBLifecycle_TopImage.jpg

Životní cyklus obalu Bag-in-Box: jak snížit množství odpadu z potravin a jejich obalů

Přemýšleli jste někdy o tom, jak se vyrábí obal Bag-in-Box? Jak udržitelnost ovlivňuje různé fáze jeho životního cyklu? Pojďte nahlédnout k největšímu výrobci Bag-in-Box - divizi Plastics společnosti DS Smith.
Ve společnosti DS Smith dobře rozumíme rostoucímu zájmu výrobců o složení jejich obalů. Má můj obal opravdu vyvážené složení materiálu? Může být považováno za udržitelné? Které změny ovlivňují životnost našich obalů? Většina z nás dobře ví, jak by měl vypadat Bag-in-Box, ale ... Víme z čeho se vůbec vyrábí? A víme vůbec, jak funguje ve srovnání s jinými alternativami tohoto obalu?
Tento článek vás provede všemi fázemi životního cyklu obalu Bag-in-Box.

 

 Začněme složením materiálů obalu Bag-in-Box.

 

Bezpečnost výrobků je pro nás nejdůležitější . Proto vybíráme pouze kvalitní suroviny, které odpovídají evropským i americkým normám pro balení potravin.

 

Obal Bag-in-Box se skládá z vnější kartonové krabice (sekundární obal), plastového sáčku (primárního obalu), který obsahuje výrobek, a dávkovacího kohoutku.

 

  • Vnější obal (sekundární obal) je viditelnou částí obalu Bag-in-Box, která drží pružný vnitřní obal (primární obal) na místě. Tento obal je vyroben z vlnité lepenky. Lepenkové obaly mají jednu z nejsilnějších recyklačních infrastruktur, jsou 100% recyklovatelné a samy o sobě obsahují přibližně 88% recyklovaného obsahu.

 

  • Pružný plastový obal je vyroben pouze z takových materiálů, které splňují veškeré požadavky a nařízení o obalech potravin dle směrnice EU 10/2011 a amerických předpisů FDA CFR 21.177. Žádné použité materiály neobsahují ftaláty ani bisfenol A.

 

  • Dávkovací kohoutek "Bag-in-Box" - požadavky na použitý materiál se řídí podobnými zásadami. Polymery a pigmenty obsahující těžké kovy se nepoužívají v souladu s normami CONEG a směrnicí EU 94/62 ES (UK SI 1998 č. 1165).

Od návrhu až k výrobě obalů Bag-in-Box

Plastový obal uvnitř obalu Bag-in-Box je energeticky velmi efektivní. Výroba jedné tuny těchto plastů (více než 10 000 sáčků) spotřebuje pouze 100 kWh. To je přibližně stejně jako spotřebuje VW Golf nebo Toyota Prius jízdou rychlostí  90 km/h po dobu čtyř hodin. Vnější obal je navíc navržen tak, aby byl co nejjednodušší a nejlehčí, aniž by současně byla ohrožena bezpečnost produktu uvnitř.

Z obalů Bag-in-Box je o 70-80% méně odpadu než z láhví na víno a v průměru jsou čtyřnásobně lehčí než alternativy HDPE. Vnější obal z vlnité lepenky zajišťuje obalu pevnost, optimalizaci a stohovatelnost pro jeho maximální efektivitu v dodavatelském řetězci.

Přeprava obalů Bag-in-Box na linky dodavatelů plnících zařízení.

Obal Bag-in-Box opouští výrobní závody společnosti DS Smith Plastics na plocho. Jinými slovy, prázdné obaly Bag-in-Box zabírají o 45% méně skladovacích a přepravních ploch oproti prázdným láhvím nebo jiným tradičním obalům. Úspory v logistice a dopravě tak optimalizují celý dodavatelský řetězec:  až 5krát méně využitých skladových prostor ve srovnání s ostatními obaly a snížení počtu nákladních automobilů nutných k jejich přepravě. A kromě toho snížení počtu nákladních vozidel na silnici snižuje emise uhlíku.

Obal Bag-in-Box v kostce.

Tento obal podstatně snižuje množství potravinářského odpadu ať už v zařízeních zákazníka nebo v domácnostech spotřebitelů.

Jak to vše dokáže?

  • Plasové obaly uvnitř obalu Bag-in-Box jsou z  99% likvidovány. To znamená, že pouze 1% nebo i méně se stává odpadem.
  • Plastové obaly s dávkovači typu Bag-in-Box      jsou navíc      navrženy      tak, aby zabraňovaly vnikání kyslíku do obalu, což prodlužuje i      trvanlivost výrobků po prvním otevření.

To je pro všechny koncové spotřebitele obrovským přínosem. V případě vína v obalu Bag-in-Box  vydrží otevřený výrobek šest týdnů v porovnání s otevřeným vínem v tradiční láhvi a v případě mléka se jeho trvanlivost po otevření obalu prodlužuje až  na čtyři týdny.

A nakonec otázka, která nás nejvíce zajímá. Co se stane s obalem Bag-in-Box po skončení jeho životního cyklu?

DS Smith Plastics spoléhá s rycyklací výrobku a vyzývá zákazníky a koncové uživatele k vhodnému a odpovědnému zlikvidování výrobku. Nejdůležitějším krokem je oddělení vaku od krabice, což je v zásadě naprosto hygienické a velmi snadné.

Vnější vlnitá lepenka je 100% recyklovatelná a může být likvidována v běžném tříděném odpadu stejně jako recyklovatelný vnitřní plastový obal. V Evropě již dosahují PE obaly 31% míry recyklace, v prostředí B2B se dokonce tato míra zvýšila na 43%. Zvažte své lokální možnosti pro třídění odpadu případně se obraťte na společnost DS Smith Rapak pro doporučení Vašich možností recyklace odpadu.

Doufáme, že jsme Vás tímto článkem o životním cyklu obalu Bag-in-Box přesvědčili o tom, proč považujeme tento obal za trvale udržitelné řešení ve srovnání s jeho dalšími alternativami.